Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de personal civil contractual la UM 01608 Bacău

ANUNȚ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie Contabil debutant,
în cadrul Compartimentului Contabilitate
din U.M. 01608 Bacău

           

NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI
1.  Apopei (Stanciu) Irina Admis
2.  Ario (Corfu) Roxana-Elena Admis
3.  Barcan (Rojniţă) Dorina Admis
4.  Buculei (Butnaru) Cristina – Elena Admis, cu condiția depunerii la dosar a certificatului de cazier judiciar în original, până la data primei probe de concurs
5.  Bucur (Duţu) Virginia – Tania Admis
6.  Crăciun (Chetrariu) Gabriela Admis, cu condiția depunerii la dosar a certificatului de cazier judiciar în original, până la data primei probe de concurs
7.  Dascălu (Biro) Cristina Admis
8.  Dumbrăveanu (Sălceanu) Cristina Admis
9.  Huțanu (Butunoi) Mirela Admis
10.  Isvoranu D. Doinița Admis
11.  Leonte (Munteanu) Cristina Admis
12.  Mareș (Dodiţă) Mihaela Admis
13.  Mariuc (Drăgoi) Ioana – Andreea Admis
14.  Mavrichi I. Isabela Admis
15.  Mitrică (Ryjant) Ramona – Crina Admis
16.  Mîndru (Chircu) Oana Admis
17.  Moraru (Unciuleac) Mariana Admis
18.  Munteanu E. Elena-Cristina Admis
19.  Pătrașcu A. Laura Admis
20.  Pralea (State) Diana – Elena Admis, cu condiția depunerii la dosar a certificatului de cazier judiciar în original, până la data primei probe de concurs
21.  Radu (Haidău) Mihaela Admis

 

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 24.09.2019, ora 12:00, la sediul U.M. 01608  Bacău.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până  la data de 21.08.2019, ora__16:00__,conform  art. 20 din Hotărârea Guvernului  nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01608 Bacău, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor HRIMIUC Georgiana – Diana, tel. 0234513142, int. 110.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *