Rezultate finale concurs U.M. 01602 Bacău

ANUNŢ

cu rezultatele finale ale examenului organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie: Muncitor calificat II (zidar) – 1 post, din cadrul Formaţiunii de cazarmare

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj proba practică Punctaj la interviu Punctaj final concurs* Menţiunea Admis/Respins

1.

CONSTANTIN OVIDIU

70 90 75 78,33 ADMIS

Candidatul declarat „ADMIS” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 11.04.2016, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „ADMIS“ la concurs poate solicita, până la data de 30.03.2016, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011. Cererea se depune la sediul U.M. 01602 Bacău, strada Gl. Ştefan Guşă, nr. 6, persoană de contact NASTASĂ – ENE ANDREEA, telefon 0234513142, int. 210.

* Media aritmetică a punctajelor celor trei probe.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *