Rezultate selecţie dosare concurs post contabil la U.M. 01175 Iaşi

ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea
postului vacant de personal civil contractual de execuţie: Contabil II

din cadrul Compartimentului Contabilitate / Contabil şef

Candidații ale căror dosare au fost declarate „admise” vor susține proba scrisă în data de 06.04.2017, ora 09.00, la sediul U.M. 01175 Iași, Aleea Ghica Vodă nr. 2.

Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație până la data de 04.04.2017, orele 16.00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Eventualele contestații se depun la sediul U.M. 01175 Iași, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor, persoana de contact Haliciu Sorin Ionuț, telefon 0232/242046, int. 385.

Vezi rezultate (docx) >>

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *