Rezultate proba scrisă examen promovare personal civil contractual la U.M. 01602 Bacău

ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare într-o funcţie cu studii
de nivel superior de personal civil contractual – Economist Gr.II
în Compartimentul Contabilitate / Contabil şef

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea

admis/respins

1.

Tudor Loredana-Elena

95 ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie până la data de 26.04.2017, ora 16.00[1], conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventuala contestaţie se depune la sediul U.M.01602 Bacău, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor NECHITA IOAN, telefon 0234513142, int. 210.

[1] În termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *