Rezultate proba scrisă examen promovare personal civil contractual la U.M. 01110 Iași

ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare
într-o funcţie cu studii de nivel superior de personal civil contractual –
Referent de specialitate Gr.III și Economist Gr. II  din U.M. 01110 Iași

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea

admis/respins

1.

Boteanu Ana

100,00 ADMIS

2.

Oniciuc Carmen

89,50 ADMIS

 

Candidații nemulţumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 27.04.2017, ora 16.00[1], conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.01110 Iași, str. Dr Vicol, nr. 2.Rezultate proba scrisă examen promovare personal civil contractual la U.M. 01110 Iași

[1] În termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *