Examen promovare în grad profesional la U.M. 01251 Botoşani

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior
pentru funcția de funcționar la Căminul Militar de Garnizoană Botoşani

Data, ora și locul desfășurării examenului: 28.02.2018, ora 12.00, la sediul Unității Militare 01251 Botoșani, strada Petru Rareș, nr. 62-64, localitatea Botoșani, județul Botoșani.

Tematica de concurs:

 1. Raporturile individuale de muncă/jurisdicția muncii.
 2. Drepturi, obligații, sancțiuni și recompense pentru personalul civil contractual din Ministerul Apărării Naționale.
 3. Accesul și condițiile în care se folosesc căminele militare aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale și înlesnirile de care poate beneficia personalul la cazarea în aceste facilități.
 4. Întocmirea și utilizarea documentelor financiar-contabile aferente activității la căminul militar (chitanță, fișă de magazie).
 5. Norme de securitate și sănătate în muncă și de apărare împotriva incendiilor.

Bibliografie de concurs:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Ordinul ministrului apărării naționale numărul M17 din 04.02.2012 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naționale.
 3. Ordinul ministrului apărării naționale numărul M120 din 16.12.2015, pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor și a altor facilități recreative și sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale.
 4. Ordinul O.M.F.P. nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile.
 5. Legea nr. 307/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Tipul probei de examen: proba scrisă.

 

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *