Examen promovare personal civil contractual la U.M. 01602 Bacău

ANUNŢ

Unitatea Militară 01602 Bacău organizează examen de promovare în grad profesional

pentru personal civil contractual

I. Posturile pentru care se organizează examen de promovare în grad profesional:

 • Muncitor calificat I (zidar) în formaţia de lucru a Formaţiunii de cazarmare;
 • Muncitor calificat II (instalator) în formaţia de lucru a Formaţiunii de cazarmare;
 • Muncitor calificat II (tâmplar) în formaţia de lucru a Formaţiunii de cazarmare.

II. Documente obligatorii pentru constituirea dosarului de înscriere la examen:

 • cerere de înscriere la examen adresată comandantului Unităţii Militare 0602 Bacău, unitatea militară organizatoare.

III. Condiţii generale şi specifice:

 • vechime  de cel puţin 3 ani în funcţia şi treapta profesională în care este încadrat.

IV. Tipul probei de examen, locul, data  şi ora desfăşurării acesteia:

 • proba practica;
 • sediul Unităţii Militare 01602 Bacău;
 • 09.04.2019, intervalul orar 09.00-11.00.

V. Bibliografia şi tematica:

Bibliografia:

 1. Pentru Muncitor calificat I (zidar):

             – Cartea zidarului – I. Davidescu şi C. Roşoga, Editura Tehnică Bucureşti;

             – Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente Indicativ C 56-85;

             – Cartea tencuitorului – D. Şleahtenea şi L. Strrinatti, Editura Tehnică Bucureşti;

       2. Pentru Muncitor calificat II (intalator):

             – Instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze – Ştefan Vintilă, Gheorghe Constantinescu;

             – Normativ privind exploatarea instalaţiilor sanitare I 9/1-96, aprobat de MDPTL cu ordinul nr. 86/N din 15.12.1996;

             – Normativ privind exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală I 13/1-02, aprobat de MDPTL cu ordinul nr. 929 din 02.07.2002.

        3. Pentru Muncitor calificat II (tâmplar):

             – Cartea tâmplarului universal – A. Hinescu, Editura Tehnică, 1989;

             – Iniţiere în tâmplărie – Editura CCD, Târgu Mureş, 2002;

             – Curs de calificare/recalificare în meseria de dulgher (tâmplar), editat şi publicat de către Casa de Meserii a Constructorilor 10.01.2011.

             – Link: http://acced.info.ro/pdf/manuale/dulgher.pdv

Tematica:

 1. Pentru Muncitor calificat I (zidar):

             – Cunoaşterea modului de executare a tencuielilor;

             – Cunoaşterea modului de executare a zidăriilor.

      2. Pentru Muncitor calificat II (intalator):

             – Instalaţiile de încălzire centrală;

             – Menţinerea în exploatare normală a întregului sistem de încălzire centrală, inclsiv realizarea de reparaţii şi intervenţii la apariţia unor incidente, avarii sau defecţiuni;

             – Funcţionarea instalaţiilor cu un consum minim de energie;

             – Exploatarea instalaţiilor sanitare;

             – Reţele exterioare de alimentare cu apă rece şi caldă care deservesc clădirile;

             – Reţele exterioare de canalizare, incluzând constucţiile aferente acestora (cămine, separatoare de grăsimi şi nisip etc.)

        3. Pentru Muncitor calificat II (tâmplar):

             – Pardoseli din lemn şi parchet;

             – Confecţionarea şi montarea tâmplăriei;

             – Repararea tâmplăriei;

             – Lucrări de dulgherie la acoperişuri din lemn.

VI. Calendarul de desfăşurare a examenului de promovare în treapta profesională:

 1. Depunerea cererilorde înscriere la examen: 26-29-03.2019;
 2. Desfăşurarea probei practice: 09.04.2019, intervalul orar 09.00-11.00;
 3. Afişarea rezultatelor: 09.04.2019, până la orele 16.00;
 4. Contestarea punctajelor obţinute de candidaţi la examen: 10.04.2019, până la orele 16.00;
 5. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor: 11.04.2019, până la orele 16.00.

CONTACT: Interior 0210.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *