Rezultate examen promovare personal civil contractual la U.M. 01602 Bacău

ANUNŢ

cu rezultatele examenului de promovare în grad profesional
pentru personal civil contractual din U.M. 01602 Bacău

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba practică Punctaj final examen* Admis/Respins

1.

BALAN EUGEN

90,00 90,00 Admis

2.

CONSTANTIN OVIDIU

90,00 90,00 Admis

3.

DOBRANIŞ VASILE

90,00 90,00 Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 10.04.2019, ora 16.001, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01602 Bacău, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor-NECHITA IOAN, telefon 0234513142, int. 210.

 
________________________________

* Media aritmetică a punctajelor probelor (dacă sunt mai multe).

1 În termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *