Rezultatele interviului organizat pentru încadrarea unui post vacant de personal civil contractual la UM 01602 Bacău

ANUNŢ

cu rezultatele interviului la examenul organizat pentru încadrarea  unui post vacant
de personal civil contractual de execuţie: Muncitor calificat II (electrician)
din cadrul Formaţiunii de cazarmare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la interviu Menţiunea

admis/respins

1. Leahu Vasilică 100 Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 16.09.2019, ora 16.00[1], conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.01602 Bacău, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor BALAN ANDREI, telefon 0234513142, int. 210.

[1] În termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *