Rezultat selecţie dosare de concurs pentru încadrarea unui post vacant la U.M. 01407 Piatra Neamț

ANUNŢ

cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de contabil II în  compartimentul contabilitate/Contabil şef/ modulul financiar-contabil la Unitatea Militară 01407 Piatra Neamț

Nr. crt. Numele şi prenumele Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1 Tataru-Trifan Ana-Mihaela; ADMIS
2 Ştefănescu Raluca-Ionela; ADMIS
3 Uncrop Delia-Mihaela; ADMIS
4 Dănilă Vlad; ADMIS
5 Groza Ştefana-Luiza; RESPINS Nu a prezentat documente din care să rezulte:

-studii în specialitate postului;

-vechimea în specialitatea  postului.

6 Dosoftei Mihaela; ADMIS
7 Maistruc Andreea-Alina; RESPINS Nu a prezentat documente din care să rezulte vechimea în specialitatea  postului.
8 Buric Roxana Elena; ADMIS
9 Marcu Maria-Beatrice; RESPINS Nu a prezentat documente din care să rezulte vechimea în specialitatea  postului.
10 Andronic Sanda-Maria; ADMIS
11 Darie Manuela-Magdalena; ADMIS
12 Matei Ioana-Raluca; ADMIS
13 Iutiş Simona-Lăcrămioara; ADMIS
14 Miron Melania-Ştefania; RESPINS Nu a prezentat documente din care să rezulte vechimea în specialitatea  postului (copie carnet muncă sau adeverinţă).
15 Stanciu Luminiţa; RESPINS Nu a prezentat documente din care să rezulte studii în specialitatea postului.
16 Melinte Nicoleta; ADMIS
17 Purice Mihaela Cristina. ADMIS

 

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „Admis”  vor susţine proba scrisă în data de 22.10.2019, ora 10.00, la sediul U.M. 01407 Piatra Neamţ, din str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239. Pentru buna desfăşurare a probei scrise, candidaţii se vor prezenta la punctul de control al U.M.01407 Piatra Neamţ la ora 09.00.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în data de 19.09.2019, în intervalul orar 08.00-16.00, conform art. 20 şi 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Eventualele contestaţii se depun se depun la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor plt.adj. Tătărăşanu Sorin (telefon 0233/212860, int. 119).

 

NOTĂ: conform art. 6 aln. 3 din HG 286/2011: Candidatul declarat „admis” la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe de concurs.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *