Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant la UM01608 Bacău

ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea

postului vacant de execuţie de Contabil debutant,
din cadrul Compartimentului Contabilitate la UM01608 Bacău

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la

proba scrisă

Menţiunea

Admis / Respins

1.  Apopei (Stanciu) Irina Absent Respins
2.  Ario (Corfu) Roxana-Elena Absent Respins
3.  Barcan (Rojniţă) Dorina 56 puncte Admis
4.  Buculei (Butnaru) Cristina – Elena Absent Respins
5.  Bucur (Duţu) Virginia – Tania 60 puncte Admis
6.  Crăciun (Chetrariu) Gabriela 72 puncte Admis
7.  Dascălu (Biro) Cristina Absent Respins
8.  Dumbrăveanu (Sălceanu) Cristina 40 puncte Respins
9.  Huțanu (Butunoi) Mirela 100 puncte Admis
10.  Isvoranu D. Doinița Absent Respins
11.  Leonte (Munteanu) Cristina Absent Respins
12.  Mareș (Dodiţă) Mihaela Absent Respins
13.  Mariuc (Drăgoi) Ioana – Andreea 48 puncte Respins
14.  Mavrichi I. Isabela Absent Respins
15.  Mitrică (Ryjant) Ramona – Crina 48 puncte Respins
16.  Mîndru (Chircu) Oana Absent Respins
17.  Moraru (Unciuleac) Mariana 36 puncte Respins
18.  Munteanu E. Elena-Cristina Absent Respins
19.  Pătrașcu A. Laura Absent Respins
20.  Pralea (State) Diana – Elena 44 puncte Respins
21.  Radu (Haidău) Mihaela 64 puncte Admis

Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 30.09.2019 începând cu ora 12.00, la sediul U.M.01608 Bacău.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 26.09.2019 în intervalul orar 08.00 16.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01608 Bacău, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor HRIMIUC Georgiana – Diana, tel. 0234513142, int. 110.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *