Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant la UM01608 Bacău

ANUNŢ

cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea

postului vacant de execuţie de Contabil debutant
din cadrul Compartimentului Contabilitate

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la

interviu

Menţiunea

Admis / Respins

1.  Barcan (Rojniţă) Dorina 49,67 puncte Respins
2.  Bucur (Duţu) Virginia – Tania Absent Respins
3.  Crăciun (Chetrariu) Gabriela 74,67 puncte Admis
4.  Huțanu (Butunoi) Mirela 80,00 puncte Admis
5.  Radu (Haidău) Mihaela 72,67 puncte Admis

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie în data de 02.10.2019, până la ora 16.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01608 Bacău, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor – Hrimiuc Georgiana – Diana, tel. 0234513142, int. 110.

Rezultatele finale ale concursului, după soluţionarea eventualelor contestaţii la interviu, vor fi afişate în data de 04.10.2019.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *