Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant la UM01608 Bacău

ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Contabil debutant
din cadrul Compartimentului Contabilitate

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului[1] Admis / Respins
1.  Barcan (Rojniţă) Dorina 56 puncte 49,67 puncte 52,83 puncte Respins
2.  Crăciun (Chetrariu) Gabriela 72 puncte 74,67 puncte 73,33 puncte Respins
3.  Huțanu (Butunoi) Mirela 100 puncte 80,00 puncte 90,00 puncte Admis
4.  Radu (Haidău) Mihaela 64 puncte 72,67 puncte 68,33 puncte Respins

 

Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 18.10.2019, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 09.10.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011.

Cererea se depune la sediul U.M.01608 Bacău, persoană de contact – HRIMIUC Georgiana-Diana, tel. 0234513142, int. 110.

[1] Media aritmetică a punctajelor celor două probe.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *