Anunț cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post de muncitor calificat în cadrul spălătoriei mecanice la Unitatea Militară 01407 Piatra Neamț

În urma publicităţii pentru organizarea concursului de încadrare a postului de muncitor calificat IV în cadrul spălătoriei mecanice la Unitatea Militară 01407 Piatra Neamț sus-menţionat, până la termenul limită de depunere a dosarelor din data de 04.10.2019, ora 16.00, au depus dosare de concurs următoarele persoane:

 1. Bobric Tatiana
 2. Giurgiu Mihaela
 3. Aanei Niculina
 4. Crăciun Mihaela
 5. Airinei Daniela
 6. Rusu Vatamanu Cristinel
 7. Vasilica Ana Cristina
 8. Darie Vasile
 9. Sumanaru Laura
 10. Iancu Ioana Simona
 11. Grumeza Emilia
 12. Pleșcan Elena
 13. Crîșmaru Violeta

În urma verificării dosarelor de concurs ale candidaţilor şi studierii fiecărui document în parte, comisia a constatat următoarele:

Nr. crt. Numele şi prenumele Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1 Bobric Tatiana RESPINS Lipsă Curriculum vitae model european cf. H.G. 1021/2004
2 Giurgiu Mihaela ADMIS
3 Aanei Niculina RESPINS Lipsă Curriculum vitae model european cf. H.G. 1021/2004
4 Crăciun Mihaela ADMIS
5 Airinei Daniela ADMIS .
6 Rusu Vatamanu Cristinel ADMIS
7 Vasilica Ana Cristina ADMIS
8 Darie Vasile ADMIS
9 Sumanaru Laura ADMIS
10 Iancu Ioana Simona ADMIS
11 Grumeza Emilia ADMIS
12 Pleșcan Elena ADMIS
13 Crîșmaru Violeta ADMIS

 

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „Admis”  vor susţine proba scrisă în data de 15.10.2019, ora 10.00, la sediul U.M. 01407 Piatra Neamţ, din str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239. Pentru buna desfăşurare a probei scrise, candidaţii se vor prezenta la punctul de control al U.M.01407 Piatra Neamţ la ora 09.00.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în data de 09.10.2019, în intervalul orar 08.00-16.00, conform art. 20 şi 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Eventualele contestaţii se depun se depun la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor plt.adj. Tătărăşanu Sorin (telefon 0233/212860, int. 119).

 

NOTĂ: conform art. 6 aln. 3 din HG 286/2011: Candidatul declarat „admis” la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe de concurs.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *