Rezultatul etapei INTERVIU pentru încadrarea unui post vacant la Unitatea Militară 01407 Piatra Neamț

ANUNŢ

cu rezultatul etapei INTERVIU pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de contabil II în  compartimentul contabilitate/Contabil şef/ modulul financiar-contabil la Unitatea Militară 01407 Piatra Neamț

 

Pe baza punctajului acordat de către fiecare membru al comisiei la răspunsurile înscrise în foile de răspuns, candidaţii au obţinut următorul punctaj final la proba scrisă (punctaj calculat ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs), astfel:

Pe baza punctajului acordat de către fiecare membru al comisiei la răspunsurile date în cadrul interviului de către candidaţi, candidaţii au obţinut următorul punctaj final la etapa interviu (punctaj calculat ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs), astfel:

Nr. crt. Numele şi prenumele Punctaj MENŢIUNE ADMIS/RESPINS
1 Ştefănescu Raluca-Ionela 81,00 ADMIS
2 Tataru-Trifan Ana-Mihaela 37,33 RESPINS
3 Iutiş Simona-Lăcrămioara ABSENT RESPINS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele notării la etapa interviu pot formula contestaţie în data de 30.10.2019, în intervalul orar 08.00-16.00, conform art. 20 şi 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Eventualele contestaţii se depun se depun la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor plt.adj. Tătărăşanu Sorin (telefon 0233/212860, int. 119).

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *