Rezultatul contestaţiilor la proba scrisă pentru încadrarea unui post vacant la Unitatea Militară 01407 Piatra Neamț

ANUNŢ

cu rezultatul contestaţiilor la proba scrisă pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de contabil II în  compartimentul contabilitate/Contabil şef/ modulul financiar-contabil la Unitatea Militară 01407 Piatra Neamț

 

În urma recorectării foilor de răspuns a rezultat următorul punctaj:

Nr. crt. Numele şi prenumele Punctaj Menţiune ADMIS/RESPINS
1. Iutiş Simona-Lăcrămioara 52,80 ADMIS
2. Tataru-Trifan Ana-Mihaela 50,50 ADMIS

Pentru soluţionarea uneia dintre contestaţii, comisia de soluţionare a contestaţiilor  reaminteşte din conţinutul H.G. 286 din 23.03.2011, art. 21 alin. (10) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă. Întrebările pentru fiecare test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfăşoară proba scrisă, înainte de începerea acestei probe.”, că nu reiese obligativitatea comisiei de concurs de a formula întrebările obligatorii cu mai multe variante de răspuns, dar nici nu interzice, aceasta  fiind doar opţiunea comisiei de concurs.

În conformitate cu  H.G.  286 din 23.03.2011, art. 34, lit. b),  comisia de soluţionare a contestaţiilor respinge contestaţiile depuse, deoarece punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrările scrise a fiecărui candidat.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *