Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea unui post vacant la Unitatea Militară 01407 Piatra Neamț

ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de contabil II în  compartimentul contabilitate/Contabil şef/ modulul financiar-contabil la Unitatea Militară 01407 Piatra Neamț

Nr.

crt.

Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului* Admis / Respins
1. Ştefănescu Raluca-Ionela; 96,70 81,00 88,85 ADMIS
2. Tataru-Trifan Ana-Mihaela; 50,50 37,33 43,915 Respins
3. Iutiş Simona-Lăcrămioara; 52,80 Respins
4. Uncrop Delia-Mihaela; 13,20 Respins
5. Dosoftei Mihaela; 16,50 Respins
6. Andronic Sanda-Maria; 40,60 Respins
7. Dănilă Vlad; ABSENT Respins
8. Buric Roxana Elena; ABSENT Respins
9. Darie Manuela-Magdalena; ABSENT Respins
10. Matei Ioana-Raluca; ABSENT Respins
11. Melinte Nicoleta; ABSENT Respins
12. Purice Mihaela Cristina. ABSENT Respins
13. Marcu Maria-Beatrice; Respins la selecţia dosarelor
14. Maistruc Andreea-Alina; Respins la selecţia dosarelor
15. Groza Ştefana-Luiza; Respins la selecţia dosarelor
16. Miron Melania-Ştefania; Respins la selecţia dosarelor
17. Stanciu Luminiţa; Respins la selecţia dosarelor

*  Media aritmetică a punctajelor celor două probe.

 Candidaţii declaraţi „Admis” au ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 11.11.2019, potrivit prevederilor art.40 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În baza formulării unei cereri scrise şi tematic motivate, candidaţii declaraţi „Admis” la concurs pot solicita, până la data de 05.11.2019, orele 16.00, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art.40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011.

Cererea se depune la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239, la secretarul Comisiei plt.adj. Tătărăşanu Sorin (telefon 0233/212860, int. 119).

În cazul neprezentării la termenul stabilit, postul este declarat vacant.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *