Rezultate selecție dosare de concurs pentru încadrarea unui post vacant la UM 01602 Bacău

ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea  unui post vacant
de personal civil contractual de execuţie: Muncitor calificat IV (electrician)
din cadrul Formaţiunii de cazarmare 

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1 Anton Paul Cristiaan Admis
2 Marian Vasile Corneliu Admis
3 Chiriac Vasile Andrei Admis
4 Mihai Cristinel Admis
5 Ciocan Vasile Admis

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate “admise” vor susţine proba practica în data de 03.12.2019, ora 09.30,  la sediul U.M. 01602 Bacău.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 29.11.2019, ora 16.00[1], conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.01602 Bacău, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor BALAN ANDREI, telefon 0234513142, int. 210.

 

[1] În termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *