Anunț cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual la U.M. 01608 Bacău

ANUNȚ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie Muncitor calificat IV,
la Spălătoria mecanică a
U.M. 01608 Bacău           

NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI
1.  RADU Liliana RESPINS Neîndeplinirea în totalitate a condițiilor specifice ocupării postului (nu deține studii în specialitatea postului)
2.  ȘERBAN Felicia-Maria ADMIS

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba practică în data de 09.12.2019, ora 12:00, la sediul U.M. 01608  Bacău.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până  la data de 03.12.2019, ora__16:00__,conform  art. 20 din Hotărârea Guvernului  nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01608 Bacău, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor HRIMIUC Georgiana – Diana, tel. 0234513142, int. 110.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *