Rezultatul probei practice la concursul pentru încadrarea unui post vacant la U.M. 01608 Bacău

ANUNŢ

cu rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual Muncitor calificat IV,

la Spălătoria mecanică a U.M. 01608 Bacău 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la

proba practică

Menţiunea

Admis / Respins

1.  ȘERBAN Felicia-Maria 9.40 Admis

Candidatul admis va susţine interviul în data de 13.12.2019 începând cu ora 12.00, la sediul U.M.01608 Bacău.

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei practice poate formula contestaţie până la data de 11.12.2019 în intervalul orar 08.00 16.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01608 Bacău, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor HRIMIUC Georgiana – Diana, tel. 0234513142, int. 110.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *