Rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant electrician la U.M. 01602 Bacău

ANUNŢ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant
de personal civil contractual de execuţie: Muncitor calificat IV (electrician) din cadrul Formaţiunii de cazarmare

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba practică Punctaj la interviu Punctaj final al concursului Mențiunea admis/respins
1. Mihai Cristinel 90 83,3 86,7 Admis
2. Marian Vasile Corneliu 95 Respins
3. Anton Paul Cristian 90 Respins
4. Ciocan Vasile Respins
5. Chiriac Vasile Andrei Respins

 

Candidatul declarat admis are ca termen obligatoriu de prezentare la post în data de 16.12.2019, conform art. 40, alin 1 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

In baza formulării unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul demarat admis la concurs poate solicita, pana la data de 13.12.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de Zile lucrătoare de la data afișării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40, alin 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.
Cererea se depune la sediul U.M.01602 Bacău, BALAN ANDREI, telefon 0234513142, int. 210.

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant electrician la U.M. 01602 Bacău

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *