Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului muncitor calificat (spălător) la U.M. 01608 Bacău

Anunț cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual Muncitor calificat IV(spălător),la Spălătoria mecanică a U.M. 01608 Bacău

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba interviu Menţiunea Admis / Respins

Admis / Respins

1.  ȘERBAN Felicia-Maria 95 puncte Admis

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei interviu poate formula contestaţie până la data de 17.12.2019 în intervalul orar 08.00 – 16.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01608 Bacău, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor HRIMIUC Georgiana – Diana, tel. 0234513142, int. 110.
Rezultatele finale ale concursului, după soluționarea eventualelor contestații la proba interviu, vor fi afișate în data de 19.12.2019.

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 01608 BACĂU, LA DATA DE 16.12.2019, ORA 10.00

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *