Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV(spălător) la U.M. 01608 Bacău

Anunţ cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat IV(spălător),
la Spălătoria mecanică a U.M. 01608 Bacău

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba practică Punctaj interviu Punctaj fianl al concursului Menţiunea Admis / Respins

Admis / Respins

1.  ȘERBAN Felicia-Maria 94 puncte 95 puncte 94.50 puncte Admis

Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 06.01.2020, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 24.12.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011.
Cererea se depune la sediul U.M.01608 Bacău, persoană de contact – HRIMIUC Georgiana-Diana, tel. 0234513142, int. 110.

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL
AL U.M. 01608 BACĂU, LA DATA DE 20.12.2019, ORA 10.00.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *