Anunt privind organizarea examenului de promovare din economist grupa a II-a în economist grupa I-a a personalului civil contractual din cadrul compartimentului contabilitate al Unităţii Militare 01564 IAŞI

ANUNȚ

privind organizarea examenului de promovare din economist grupa a II-a în economist grupa I-a a personalului civil contractual din cadrul compartimentului contabilitate al Unităţii Militare 01564 IAŞI 

            Data desfășurării examenului de promovare a P.c.c. Zamfir Luminiţa, P.c.c. Damian Silviu, P.c.c. Zaharia Eleonora din economist grupa a II-a în economist grupa I-a este  17.03.2020, ora 10:00-12.00. 

            Locul desfășurării examenului: sediul U.M. 01564 Iași, mun. Iași, str. Aeroportului nr. 2

Tematica examenului:

 1. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
 2. Dispoziţii generale, principii, reguli şi responsabilităţi bugetare, procesul bugetar, finanţele instituţiilor publice;
 3. Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 4. Controlul intern şi controlul financiar preventiv;
 5. Salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, declararea şi virarea la bugetul de asigurări sociale şi la bugetul de stat a contribuţiilor de asigurări sociale şi a impozitului pe venit;
 6. Cuantumul şi condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate;
 7. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în Ministerul Apărării Naţionale.

Bibliografia examenului:

 1. Legea 82/1991 – legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor institutiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului apărării naţionale M8/1999 “Instrucţiuni privind organizarea şi conducerea evidenţei cantitativ valorice a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale”
 5. Ordonanţa 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 – Norme metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Planul de conturi pentru institutiile publice. Instructiunile de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 120/2014 Norme metodologice specifice  privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
 10. Ordinul M-165 din 11.10.2005 – Norme metodologice specifice privind reorganizarea şi exercitarea controlului intern în domeniul financiar contabil în Ministerul Apărării Naţionale (Fi 14/2005);
 11. Ordinul MS-150 din 18.10.2012, – Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în Ministerul Apărării Naţionale(Fi 12/2013);
 12. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Ordonanţa de guvern nr. 121/1998 privind raspunderea materială a militarilor;
 14. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 5 /1999 privind răspunderea materială a militarilor şi salariaţilor civili din Ministerul Apărării Naţionale;
 15. Hotărârea Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale, cu modificările şi completările ulterioare.
 17. Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
 19. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *