Anunț examen de promovare personal civil contractual la Unitatea Militară 01110 Iaşi

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în gr. II a unui referent de specialitate gradul III, în Compartimentul Personal din S-1Personal a Unităţii Militare 01110 Iaşi şi de promovare în gr. I a unui economist gr.II, în Compartimentul Contabilitate din Financiar-Contabil a Unităţii Militare 01110 Iaşi

 

 1. Data, ora şi locul desfăşurării examenului de promovare în funcţia de referent de specialitate gr. II a p.c.c. Boteanu Ana şi de promovare în funcţia de economist gr. I a p.c.c. Oniciuc Carmen este 20.03.2020, ora 09:00, la sediul U.M. 01110 Iaşi, mun. Iaşi, str. Dr. Vicol, nr. 2. (sala briefing). 
 1. Tematica de examen pentru funcţia de referent de specialitate gr.II este următoarea:
 1. Ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale;
 2. Managementul şi utilizarea sistemului informatic pentru gestionarea personalului în activitate din Ministerul Apărării Naţionale – RESMIL;
 3. Aplicarea în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor <LLNK 12006   384 10 201   0 18>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;
 4. Timpul de muncă şi timpul de odihnă;
 5. Drepturile şi obligaţiile personalului civil.

Bibliografia de examen este următoarea:

1.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.68 din 14 iulie 2015;

2.Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr.DMRU 29 din 09 octombrie 2017;

3.Ordinul nr. M.39 din 8 aprilie 2010 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor <LLNK 12006   384 10 201   0 18>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;

4.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-17/2012 aprobarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din MinisterulApărării Naţionale.

Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă.

 • Tematica de examen pentru funcţia de economist gr.I este următoarea:
 1. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
 2. Dispoziţii generale, principii, reguli şi responsabilităţi bugetare, procesul bugetar, finanţele instituţiilor publice;
 3. Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 4. Controlul intern şi controlul financiar preventiv;
 5. Salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, declararea şi virarea la bugetul de asigurări sociale şi la bugetul de stat a contribuţiilor de asigurări sociale şi a impozitului pe venit;
 6. Cuantumul şi condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate;
 7. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în Ministerul Apărării Naţionale.

Bibliografia de examen este următoarea:

 1. Legea 82/1991 – legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor institutiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului apărării naţionale M8/1999 “Instrucţiuni privind organizarea şi conducerea evidenţei cantitativ valorice a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale”
 5. Ordonanţa 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 – Norme metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Planul de conturi pentru institutiile publice. Instructiunile de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 120/2014 Norme metodologice specifice  privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
 8. Fi 14/2005 Norme metodologice specifice privind reorganizarea şi exercitarea controlului intern în domeniul financiar contabil în Ministerul Apărării Naţionale;
 9. Fi 12/2013 – Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în Ministerul Apărării Naţionale;
 10. Ordonanţa de guvern nr. 121/1998 privind raspunderea materială a militarilor;
 11. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 5 /1999 privind răspunderea materială a militarilor şi salariaţilor civili din Ministerul Apărării Naţionale;
 12. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale.

Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *