Anunt privind rezultatele examenului de promovare a personalului civil contractual din Unitatea Militară 01564 Iași

Examenul de promovare a p.c.c. din cadrul compartimentului financiar contabil din U.M. 01564 Iaşi s-a desfăşurat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare precum şi a Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.68/2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în ministerul apărării naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale.
Rezultatele finale în urma desfăşurării concursului de promovare, sunt următoarele:
 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele Punctaj obţinut REZULTATUL
1. P.c.c. ZAMFIR LUMINIŢA 100 ADMIS
2. P.c.c. DAMIAN SILVIU 100 ADMIS
3. P.c.c. ZAHARIA ELEONORA 100 ADMIS

 

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *