Anunț promovare în grad profesional la U.M. 01608 Bacău

ANUNȚ

privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului civil contractual din U.M. 01608 Bacău

 

În data de 29.10.2020, la sediul U.M. 01608, situată în strada Gl. Ștefan Gușă, nr. 4, se va desfășura examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului civil contractual care a îndeplinit cumulativ condițiile necesare.

Posturile pentru care se organizează examen de promovare în grad profesional este următorul:

– Economist debutant, gr. II-I, specialist IA;

Documente obligatorii pentru constituirea dosarului de înscriere la examen:

– Cererea de participare la examen a candidatului, adresată comandantului unității militare organizatoare. Data limită la care se poate depune documentația este: 22.10.2020, ora 16.00.

Tipul probei de examen, locul, data și ora desfășurării acesteia:

Proba scrisă:

– Sediul unității situată în localitatea Bacău, strada Gl. Ștefan Gușă, nr. 4;

– 29.10.2020 în intervalul orar 11.00-14.00;

Rezultatele la proba scrisă se afișează la sediul U.M. 01608 în localitatea Bacău, str. Gl. Ștefan Gușă, nr. 4 și pe pagina de internet www.bg15mc.ro, secțiunea Informare Publică/Anunțuri în data de 02.11.2020, ora 12.00.

Eventualele contestații privind rezultatele probei scrise se depun la sediul U.M. 01608 în localitatea Bacău, str. Gl. Ștefan Gușă, nr. 4, până cel târziu la data de 03.11.2020, ora 12.00.

Rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează la sediul U.M. 01608 în localitatea Bacău, str. Gl. Ștefan Gușă, nr. 4 și pe pagina de internet www.bg15mc.ro, secțiunea Informare Publică/Anunțuri în data de 05.11.2020, ora 12.00.

Condiții de participare:

Să aibă o vechime de cel puțin 6 luni în funcția și gradul profesional în care este încadrat;

Tematica 

 1. Contabilitatea instituțiilor publice.
 2. Organizarea evidenței cantitativ-valorice.
 3. Destinația și caracteristicile documentelor contabileși a formularelor cu regim special.
 4. Organizarea si functionarea Ministerul Apărării Naționale.
 5. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 6. Reevaluarea și amortizarea activelor fixe.

Bibliografia 

 1. Legea 82/1991 – Legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerul Apărării Naționale;
 3. Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordin nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
 5. Ordinul nr. 2634/2015  ;
 6. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M93/05.08.1999;
 7. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M8/27.01.1999
 8. Ordin nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propri;
 9. OMFP nr.3471/25.11.2008

NOTE: 1. Toate activitățile se vor desfășura la sediul U.M. 01608 în localitatea Bacău, str. Gl. Ștefan Gușă, nr. 4, persoana de contact MITRICĂ Cristian, secretar, telefon 0234513142, interior 110. 2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.

PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL U.M. 01608 BACĂU  ÎN DATA DE 15.10.2020

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *