Anunț pentru ocuparea unui post vacant la U.M. 01251 Botoșani

UNITATEA MILITARĂ 01251 BOTOŞANI, DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE,

scoate la CONCURS următorul post vacant:

 • medic şef, grad profesional specialist medicină de familie, funcţie militară.
  Candidaţii declaraţi câştigători în urma concursului vor fi chemaţi/rechemaţi în activitate, în corpul ofiţerilor şi vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile şi obligaţiile care
  decurg din aceasta.Condiţiile generale şi specifice pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării / rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor sunt cele prevăzute la art.1 şi art.2 din Anexa 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.70/25.05.2016, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016.
  Condiţie obligatorie – vechime în muncă de cel puţin 10 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei.
  Candidaţii vor depune la sediul U.M. 01251 Botoșani dosarul de înscriere la concurs, care va cuprinde documentele prevăzute la art.3 din Anexa 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016.
  Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documentele originale pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către compartimentul resurse umane al U.M. 01251 Botoșani, iar documentele tipizate se asigură candidaţilor prin grija structurii care organizează selecţia.
  Înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01251 Botoșani, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ şi postarea lui la sediul unităţii la punctul de relaţii cu publicul.
  Selecţia dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la selecţie, perioadă în care candidaţii ale căror dosare sunt incomplete, le pot completa.
  Probele eliminatorii de aptitudini şi concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicare.
  Candidaţii declaraţi „admis” în urma selecţiei dosarelor de concurs vor parcurge preselecţia – 3 (trei) probe eliminatorii de aptitudini ce se vor desfăşura în următoarea ordine: evaluarea psihologică, evaluarea nivelului pregătirii fizice şi examinarea medicală.
  La fiecare probă eliminatorie participă numai candidaţii care au fost declaraţi „admis” la proba anterioară.
  Candidaţii declaraţi „apt” şi „admis” în urma desfăşurării tuturor probelor de aptitudini pot participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice şi a unei probe practice.
  Informaţii suplimentare privind condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului, conţinutul dosarului de înscriere, locul, data şi ora desfăşurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a acestora, tematica, precum şi data concursului se pot obţine la sediul U.M. 01251 Botoșani, Str. Petru-Rareş, nr. 62-64, Loc. Botoșani, judeţul Botoșani şi pe site-ul forter.ro.
  Persoană de contact: Apopei Cristian, tel. 0231.585.964, interior 215.


Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *