Batalionul 634 Infanterie „Petrodava”

Galerie foto

Video

DESCARCĂ

 

Batalionul 634 Infanterie Petrodava
Hrisovul Batalionului 634 Infanterie Petrodava

Batalionul 634 Infanterie din Piatra Neamț a luat ființă în anul 1994, la 2 aprilie, sub denumirea de Batalionul 567 Infanterie, în urma desființării Regimentului 38 Mecanizat „Neagoe Basarab”, în baza ordinului Marelui Stat Major nr. B3 / 02844 din 17.12.1993.

Pe lângă Batalionul 567 Infanterie, din vechiul regiment a rezultat și Centrul 38 Instrucție și Depozitare.

Batalionul era organizat pe 3 Cp. I., 1 Bt. Ar., 1 Bt. A.T. Mx., Cp. St. M., 1 Pl. Th. și 1 Pl. Log.,  și era subordonat Brigăzii 63 Tancuri din Bacău.

Ulterior, la 01.03.1995, în baza Ordinului șefului Statului Major al Forțelor Terestre  nr. O.G.-2 din 1995, unitatea a fost restructurată și a primit denumirea de Batalionul 634 Infanterie “Petrodava”, având aceeași subordonare. Noul batalion avea aceeași organizare, mai puțin Bt. A.T. Mx., care se desființa, iar subunitățile de infanterie erau dotate cu M.L.I.

La 01.08.1998, în baza Dispoziției șefului S.M.G. nr. S/B 669 din 11.06.1998, preia de la U.M. 01027 Piatra Neamț, Poligonul de trageri Dealul Vulpea și gospodăria agrozootehnică .

La 01.09.2000, în baza Dispoziției șefului S.M.G. nr. 563/1072 din 01.08.2000, gospodăria agrozootehnică s-a desființat.

La  01.07.2001, în baza Dispoziției șefului S.M.G. nr. S/G 3/1701 din 01.06.2001, preia de la U.M. 01027 Piatra Neamț Depozitul de garnizoană DUMBRAVA.

La 01. 08. 2001, în baza Dispoziției șefului S.M.G. nr. S/G.3 /2399 din 24.07.2001, Poligonul de trageri Dealul Vulpea s-a predat la U.M. 01027 Piatra Neamț.

La 15.10.2002, în baza Dispoziției șefului S.M.G. nr. S/B 5/3688 din 31.07.2002,  unitatea se restructurează și primește un nou stat de organizare .

La data de 01.12.2002 intră în vigoare statul de organizare pentru Depozitul de garnizoană  tip 4.

În baza  Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare  a Țării Nr. 225 din 27.10.2004,  a Ordinului ministrului apărării naționale nr. M/S – 179 / 14.12.2004 privind desființarea, transformarea, resubordonarea , reorganizarea, redislocarea și înființarea unor comandamente, mari unități, unități, subunități și formațiuni din compunerea de pace a Armatei României în perioada 01.01 – 31.12.2005, a Planului-Cadru pentru continuarea procesului de restructurare și modernizare a Armatei României în 2005 și a Extrasului din Ordinul șefului S.M.F.T. Nr. S/B – 580 / 11.03.2002, „Algoritmul derulării activităților de înființare, desființarea, transformare sau resubordonare a unor structuri din compunerea Forțelor Terestre”, a fost întocmit Planul de măsuri pentru transformarea Batalionului 634 Infanterie „PETRODAVA”.

În urma desființării comandamentului Bg. 63 Tc., în martie 2005 batalionul s-a resubordonat Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”, iar la 01.06.2005 a primit un nou stat de încadrare. La aceeași dată s-a desființat Centrul 38 Instrucție.

Din anul 2005 Batalionul 634 Infanterie subordonat Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” se află dislocat în Piatra Neamț, în cazarma fostului Regiment 38 Mecanizat. În urma intrării în vigoare a unui nou stat de încadrare la 01.01.2007, subunitățile de infanterie au fost înzestrate cu T.A.B.

Batalionul 634 Infanterie a primit Drapelul de Luptă la 01.12.1995 .

COMANDANT

AL BATALIONULUI 634 INFANTERIE „PETRODAVA”

Locotenent-colonel Gabriel VRABIE

Locotenent-colonel Gabriel VRABIE

Data naşterii: 1 noiembrie 1968.

Naţionalitate: română.

Stare civilă: căsătorit, 2 fiice.

Educaţie şi formare:

Studii militare:

 • 2016, Curs postuniversitar de dezvoltare profesională continuă în operații multinaționale întrunite JOINT /Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;
 • 2013, Curs postuniversitar de dezvoltare profesională continuă în conducere structuri militare/Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;
 • 2011, Facultatea de Comandă şi Stat Major/Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – Diplomă de licență – Conducere Interarme Forțe Terestre;
 • 2003, Curs limba franceză nivel intermediar/Centrul de limbi străine al SMFT, Sibiu;
 • 2001, Curs limba engleză avansat pentru ofiţeri de stat major/Centrul de limbi străine al SMFT, Sibiu;
 • 2001, Curs brigăzi – trupe de uscat (Army Brigade Course);
 • 1995, Curs comandanţi companii infanterie;
 • 1990, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”, arma Infanterie, Sibiu;

Studii civile:

 • 2011-2013, Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene/ Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu, Master Diplomația Apărării;
 • 2005-2008, Facultatea de Stiinţe Politice/Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi, Licenţiat Ştiinţe politice.

Experienţă profesională:

 • Începând cu 15.05.2017, Comandant al Batalionului 634 Infanterie „Petrodava”;
 • 2014 – 2017, Șef al operațiilor și instrucției la comandamentul Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată „Unirea Principatelor” a Diviziei 2 Infanterie „Getica”;
 • 2011 – 2014, Şef birou planificare acţiuni militare operaţii şi instrucţie la comandamentul Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată „Unirea Principatelor” a Diviziei 2 Infanterie „Getica”;
 • 2009 – 2011, ofiţer student la Facultatea de Comandă şi Stat Major, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;
 • 2008 – 2009, Ofiţer 2 în Biroul planificarea forţelor pentru misiuni externe/Secţia planificarea forţei/J5 – Direcţia planificare strategică/ Statul Major General;
 • 2006 – 2008, Şef structură de securitate la Batalionul 634 Infanterie „Petrodava” al Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”;
 • 2005 – 2006, Ofiţer 4 cu interoperabilitatea, standardizarea şi evaluarea la Batalionul 634 Infanterie „Petrodava” al Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”;
 • 2001 – 2005, Instructor infanterie/Biroul Instrucţie la Baza 2 Instrucţie Infanterie a Şcolii de Aplicaţie pentru Infanterie;
 • 1999 – 2001, Ofiţer 4 cu mobilizarea şi evidenţa resurselor umane la Centrul 38 Mobilizare;
 • 1996 – 1999, Comandant companie la Centrul 38 Mobilizare;
 • 1990 – 1996, Comandant pluton la Regimentul 38 Mecanizat.

Misiuni internaţionale:

 • 2014-2015, Observator militar ONU în cadrul misiunii MONUSCO – Republica Democratică Congo;
 • 2007, S2/S3 ETT mentor la 5/1/203 US ETT, RC East, Enduring Freedom, Khost – Afganistan;
 • 2005, Battle captain/Comandamentul CFC-A, Enduring Freedom, Kabul – Afganistan;
 • 2002-2003, Reporting officer/J1 Personnel/ Comandamentul multinaţional KFOR, Pristina – Kosovo.

Medalii şi Distincţii:

 • 2015, Medalia Națiunilor Unite;
 • 2015, Semnul onorofic „În Serviciul Patriei”, pentru 25 de ani de activitate;
 • 2010, Semnul onorofic „În Serviciul Patriei”, pentru 20 de ani de activitate;
 • 2008, Insigna Participant la misiuni în străinătate;
 • 2007, MERITORIOUS SERVICE MEDAL – SUA;
 • 2007, ARMY COMMENDATION MEDAL – SUA;
 • 2007, ARMY ACHIEVEMENT MEDAL – SUA;
 • 2005, Semnul onorofic „În Serviciul Patriei”, pentru 15 de ani de activitate;
 • 2005, ARMY COMMENDATION MEDAL – SUA;
 • 2003, Medalia NATO pentru operaţii Non Art. 5 – KOSOVO.

Limbi străine:

 • limba engleză, certificat de competenţă lingvistică profil lingvistic standardizat STANAG NATO 6001 : 2, 3, 3, 2 (2013);
 • limba franceză, certificat de competenţă lingvistică profil lingvistic standardizat STANAG NATO 6001 : 2, 1+, 2, 1+ (2016).

SUBOFIŢER DE COMANDĂ

AL BATALIONULUI 634 INFANTERIE „PETRODAVA”

ÎN CONSTRUCŢIE

 

Data naşterii:

Locul naşterii:

Naţionalitate:

Stare civilă:

Educaţie şi formare:

Cursuri militare:

Cursuri civile:

Experienţă profesională:

Misiuni internaţionale:

Medalii şi Distincţii:

Limbi străine:

Căpitan Cristian Magdici

Telefon: 0744.698.686

Email: rel_ publice_01407@yahoo.com