Batalionul 634 Infanterie „Petrodava”

Galerie foto

Video

DESCARCĂ

 

Batalionul 634 Infanterie Petrodava
Hrisovul Batalionului 634 Infanterie Petrodava

Batalionul 634 Infanterie din Piatra Neamț a luat ființă în anul 1994, la 2 aprilie, sub denumirea de Batalionul 567 Infanterie, în urma desființării Regimentului 38 Mecanizat „Neagoe Basarab”, în baza ordinului Marelui Stat Major nr. B3 / 02844 din 17.12.1993.

Pe lângă Batalionul 567 Infanterie, din vechiul regiment a rezultat și Centrul 38 Instrucție și Depozitare.

Batalionul era organizat pe 3 Cp. I., 1 Bt. Ar., 1 Bt. A.T. Mx., Cp. St. M., 1 Pl. Th. și 1 Pl. Log.,  și era subordonat Brigăzii 63 Tancuri din Bacău.

Ulterior, la 01.03.1995, în baza Ordinului șefului Statului Major al Forțelor Terestre  nr. O.G.-2 din 1995, unitatea a fost restructurată și a primit denumirea de Batalionul 634 Infanterie “Petrodava”, având aceeași subordonare. Noul batalion avea aceeași organizare, mai puțin Bt. A.T. Mx., care se desființa, iar subunitățile de infanterie erau dotate cu M.L.I.

La 01.08.1998, în baza Dispoziției șefului S.M.G. nr. S/B 669 din 11.06.1998, preia de la U.M. 01027 Piatra Neamț, Poligonul de trageri Dealul Vulpea și gospodăria agrozootehnică .

La 01.09.2000, în baza Dispoziției șefului S.M.G. nr. 563/1072 din 01.08.2000, gospodăria agrozootehnică s-a desființat.

La  01.07.2001, în baza Dispoziției șefului S.M.G. nr. S/G 3/1701 din 01.06.2001, preia de la U.M. 01027 Piatra Neamț Depozitul de garnizoană DUMBRAVA.

La 01. 08. 2001, în baza Dispoziției șefului S.M.G. nr. S/G.3 /2399 din 24.07.2001, Poligonul de trageri Dealul Vulpea s-a predat la U.M. 01027 Piatra Neamț.

La 15.10.2002, în baza Dispoziției șefului S.M.G. nr. S/B 5/3688 din 31.07.2002,  unitatea se restructurează și primește un nou stat de organizare .

La data de 01.12.2002 intră în vigoare statul de organizare pentru Depozitul de garnizoană  tip 4.

În baza  Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare  a Țării Nr. 225 din 27.10.2004,  a Ordinului ministrului apărării naționale nr. M/S – 179 / 14.12.2004 privind desființarea, transformarea, resubordonarea , reorganizarea, redislocarea și înființarea unor comandamente, mari unități, unități, subunități și formațiuni din compunerea de pace a Armatei României în perioada 01.01 – 31.12.2005, a Planului-Cadru pentru continuarea procesului de restructurare și modernizare a Armatei României în 2005 și a Extrasului din Ordinul șefului S.M.F.T. Nr. S/B – 580 / 11.03.2002, „Algoritmul derulării activităților de înființare, desființarea, transformare sau resubordonare a unor structuri din compunerea Forțelor Terestre”, a fost întocmit Planul de măsuri pentru transformarea Batalionului 634 Infanterie „PETRODAVA”.

În urma desființării comandamentului Bg. 63 Tc., în martie 2005 batalionul s-a resubordonat Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”, iar la 01.06.2005 a primit un nou stat de încadrare. La aceeași dată s-a desființat Centrul 38 Instrucție.

Din anul 2005 Batalionul 634 Infanterie subordonat Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” se află dislocat în Piatra Neamț, în cazarma fostului Regiment 38 Mecanizat. În urma intrării în vigoare a unui nou stat de încadrare la 01.01.2007, subunitățile de infanterie au fost înzestrate cu T.A.B.

Batalionul 634 Infanterie a primit Drapelul de Luptă la 01.12.1995 .

COMANDANT

AL BATALIONULUI 634 INFANTERIE „PETRODAVA”

Locotenent-colonel Dan-Valer ORZA

Locotenent-colonel Dan-Valer ORZA

Data naşterii: 26 mai 1972.

Locul naşterii: mun. Cluj-Napoca, judeţul Cluj.

Naţionalitate: română.

Religie: ortodoxă.

Stare civilă: căsătorit, 2 copii.

Educaţie şi formare:

Studii militare:

 • 2012, Cursul de informare şi relaţii publice pentru personalul de informare şi RP nou numit în funcţie, Direcţia Informare şi Relaţii Publice, Bucureşti;
 • 2011, Master în domeniul Ştiinţe Militare şi Informaţii, specializarea Conducere Interarme – Forţe Terestre, SUA;
 • 2011, Colegiul de comandă şi stat major – Trupe de Uscat, Fort Leavenworth-Kansas, SUA;
 • 2006, Curs de carieră pentru căpitani de Poliţie Militară, Fort Leonard Wood-Missouri, SUA;
 • 2002, Curs instructor Poliţie Militară în sprijinul CENCOOP, Slovacia;
 • 2001, Curs de bază pentru ofiţeri de Poliţie Militară, Fort Leonard Wood-Missouri, SUA;
 • 1994, Curs de perfecţionare comandanţi subunităţi pază obiective, Bistriţa;
 • 1993, Institutul Militar de Infanterie şi Chimie „Nicolae Bălcescu”, arma Infanterie, Sibiu;
 • 1990, Liceul Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia.

Studii civile:

 • 2005, Facultatea de drept – specializarea Drept, Universitatea „Bogdan Vodă”, Cluj-Napoca.

Experienţă profesională:

 • de la data de 27.01.2017, Comandant al Batalionului 634 Infanterie „Petrodava”;
 • 2014 – 2016, Şef Birou operaţii informaţionale, psihologice şi CIMIC/Secţie sprijin operaţii/G3-Operaţii/Cdm. D. 4 I. „Gemina”;
 • 2012 – 2014, Ofiţer cu informarea şi relaţiile publice la Cdm. D. 4 I. „Gemina”;
 • 2009 – 2012, Ofiţer 3/Birou operaţionalizare şi lecţii învăţate/G7-Instrucţie/Cdm. D. 4 I. „Gemina”;
 • 2007 – 2009, Aghiotant în biroul comandantului Brigăzii din Europa de Sud-Est (SEEBRIG), Istanbul, Turcia;
 • 2002 – 2007, Comandant companie PM/B. 400 Dsv.;
 • 2000 – 2002, Comandant grup cercetare şi intervenţie/Cp. 286 PM/B. 400 Dsv.;
 • 1998 – 2000, Ofiţer 5 (şi şef grupă) patrule/Cp. 286 PM/B. 400 Dsv.;
 • 1996 – 1998, Comandant pluton logistic/Dn. 44 Art;
 • 1995 – 1996, Comandant pluton infanterie, Comandant pluton aruncătoare cal. 82 mm/B. 227 I.;
 • 1994 – 1995, Comandant pluton infanterie/R. 227 Mc., Ofiţer 4 (şef grupă patrule)/Cp. 286 PM;
 • 1993 – 1994, Comandant pluton pază/Dp. 194 Arm.M-ţii.

Misiuni internaţionale:

 • 2004, Comandant pluton Poliţie Militară, ISAF, Afganistan.

Medalii şi Distincţii:

 • 2014, Emblema de merit „În Serviciul Armatei României” cls. a III-a;
 • 2013, Semnul onorofic „În Serviciul Patriei”, pentru 20 de ani de activitate;
 • 2008, Semnul onorofic „În Serviciul Patriei”, pentru 15 de ani de activitate.

Limbi străine: Vorbeşte fluent limbile engleză şi franceză.

SUBOFIŢER DE COMANDĂ

AL BATALIONULUI 634 INFANTERIE „PETRODAVA”

Plutonier adjutant Daniel RĂCIANU

 Plutonier adjutant principal Daniel RĂCIANU

Data nașterii: 20 aprilie 1967

Locul nașterii: municipiul Brăila, județul Brăila.

Naționalitate: română.

Stare civilă: căsătorit, un copil.

Educație și formare:

 • 2013 – Curs specializare în sprijin de informaţii-CoIST;
 • 2008 – Masterat, relații internaționale și studii de securitate la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, facultatea de științe politice, relații internaționale și studii europene;
 • 2005 – Curs de specializare pentru maiştri militari şi subofiţeri încadraţi pe funcţii de consilieri ai comandanţilor;
 • 2005 – Curs de maiştri militari sau plutonieri adjutanți;
 • 2004 – Curs intensiv de limba germană, nivel avansat;
 • 1999 – Universitatea „Petre Andrei” Iași, facultatea de economie, profil economic, specializarea finanţe-contabilitate, cu diplomă de licență la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;
 • 1995 – Academia Română de Management, facultatea de management industrial;
 • 1988 – Curs de comandanți de gărzi;
 • 1987 – Școala militară de maiștri și subofițeri „Gheorghe Lazăr” Sibiu, arma artilerie și rachete, specialitatea subofiţeri artilerie;
 • 1985 – Liceul industrial nr. 5, Piatra Neamț.

Experiență profesională:

 • din 2005 – Consilier al comandantului;
 • 2003-2005 – Comandant depozit de garnizoană tip IV;
 • 1998-2003 – Șef magazie/depozitul de materiale „T”;
 • 1997-1998 – Ajutor comandant pluton pază (şi comandant de gardă);
 • 1996-1997 – Ajutor comandat pluton comandă;
 • 1995-1996 – Ajutor comandat pluton (şi comandat de gardă);
 • 1995 – Ajutor (și șef depozit hărți și regulamente)/biroul pregătire pentru luptă;
 • 1987-1995 – Ajutor comandant pluton (și comandant gardă).

Distincţii şi decoraţii:

 • Titlul onorific de „Militar veteran”;
 • Insigna „Participant la misiuni în străinătate”;
 • Titlul onorific de „Medalia „Virtutea Militară” clasa a III-a;
 • Semnul onorific „În Serviciul Patriei”pentru 25 de ani de activitate;
 • Semnul onorific „În Serviciul Patriei”pentru 20 de ani de activitate;
 • Semnul onorific „În Serviciul Patriei”pentru 15 de ani de activitate.

Limbi străine: Germană, nivel avansat.

Căpitan Cristian Magdici

Telefon: 0744.698.686

Email: rel_ publice_01407@yahoo.com