Batalionul 335 Artilerie „Alexandru cel Bun”

Galerie foto

Video

[flv:/video/clip-B335Art_site.flv 552 414]

DESCARCĂ

 

Batalionul 335 Artilerie Alexandru cel Bun
Hrisovul Batalionului 335 Artilerie Alexandru cel Bun

La 1 aprilie 1888, prin înaltul Decret nr. 824, regele Carol I semna actul de naştere al bravului Regiment 33 Dorobanţi, care avea să se acopere de glorie nepieritoare în luptele pentru eliberarea Transilvaniei în 1916, în marea bătălie de la Mărăşeşti, precum şi în crâncenele încleştări ale celei de-a doua mari conflagraţii mondiale, în luptele de pe frontul de est – până în Crimeea – şi din Dobrogea până dincolo de Munţii Cehoslovaciei.

Numărul 33 reprezenta numărul de ordine al regimentului, la care se adăuga numele de ,,Dobrogea”, de unde-şi recruta trupele, păstrând astfel în armată cultul Drapelului şi tradiţiile Războiului de Independenţă.

Din aprilie 1894, în Dobrogea s-a înfiinţat un regiment de dorobanţi – Regimentul ,,Constanţa” nr. 34, iar vechiul regiment ,,Dobrogea” a luat denumirea de Regimentul ,,Tulcea” nr. 33, cu sediul la Tulcea.

Regimentul 33 Dorobanţi „Tulcea” este martor şi participant la primele evenimente interne şi internaţionale la care a fost angrenată România în acea perioadă. Astfel, în anii 1912-1913, când situaţia din Europa s-a agravat prin izbucnirea şi desfăşurarea războaielor balcanice, regimentul participă la prima sa campanie de la înfiinţare.

Ulterior, Regimentul participă pe rând la războiul pentru reîntregirea neamului, în campaniile din 1916 şi 1917, apoi, în cel de-al Doilea Război Mondial, la campania din est şi la războiul antifascist.

La începutul anului 1917, în urma reorganizării Diviziei 10 Infanterie, regimentul se transformă în Regimentul 33 Infanterie.

Prin Ordinul Marelui Stat Major cu nr. C.L. 0020 din 30.09.1961, Regimentul 33 Infanterie devine Regimentul 33 Infanterie Mecanizat, iar în baza Decretului Prezidenţial nr. 28 din 21.10.1974, primeşte denumirea de Regimentul 33 Mecanizat ,,Alexandru cel Bun”.

La 1 mai 1994, în baza Ordinului General nr. 3 al ministrului apărării naţionale din 21.04.1994, Regimentul 33 Mecanizat s-a desfiinţat, transformându-se în Brigada 33 Mecanizată, proces încheiat la 28 februarie 1995, când s-au înfiinţat toate unităţile subordonate.

În baza Ordinului ministrului apărării naţionale numărul O.G. 6 din 26.01.1995, în data de 30.03.1995 a luat fiinţă Divizionul 335 Artilerie din cadrul Brigăzii 33 Mecanizate – în garnizoana Botoşani, semnându-i-se astfel certificatul de naştere.

La 01.06.1996, prin Decretul Prezidenţial nr. 136 din 30.05.1996, Brigăzii 33 Mecanizate i-a fost înmânat Drapelul de luptă, prilej cu care a primit şi denumirea de ,,Alexandru cel Bun”. Divizionul 335 Artilerie a fost una dintre cele mai bune unităţi din cadrul Brigăzii 33 Mecanizate ,,Alexandru cel Bun”. În aplicaţii, exerciţii tactice, controale ale eşaloanelor superioare, exerciţii de alarmare – militarii divizionului au fost la înălţime.

În baza ordinului S/B/5/1530 a S.M.G. din 01.06.2002, Divizionul 335 Artilerie a devenit Divizionul 335 Artilerie (Nucleu) al Brigăzii 33 Mecanizate ,,Alexandru cel Bun”.

În marea majoritate, cadrele unităţii s-au mutat în alte unităţi, alţii în comandamentele eşaloanelor superioare, nucleul însă a continuat să-şi desfăşoare activitatea în garnizoana Botoşani.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naţionale nr. MS 179 din 14.12.2004, începând cu data de 07.03.2005 Divizionul 335 Artilerie (Nucleu) din cadrul Brigăzii 33 Mecanizate ,,Alexandru cel Bun” a intrat în subordinea Brigăzii 15 Mecanizate Teritoriale “Podu Înalt”.

Începând cu 31.05.2005, Brigada 33 Mecanizată ,,Alexandru cel Bun” se transformă în Centrul 33 Instrucţie şi Depozitare. Astfel, singura unitate militară care continuă tradiţiile de luptă în garnizoana Botoşani rămâne Divizionul 335 Artilerie Mixtă, în subordinea Brigăzii 15 Mecanizate ,,Podu Înalt”.

În conformitate cu prevederile Dispoziţiunii S.M.G. nr. B5/S 621 din 28.03.2005, începând cu data de 01.06.2005 Divizionul 335 Artilerie (Nucleu) al Brigăzii 15 Mecanizate ,,Podu Înalt” se transformă în Divizionul 335 Artilerie Mixtă al Brigăzii 15 Mecanizate ,,Podu Înalt” Iaşi.

În baza Dispoziţiei Şefului S.M.G. B.5/S481 din 01.03.2006, începând cu data de 01.04.2006, Divizionul 335 Artilerie Mixtă al Brigăzii 15 Mecanizate ,,Podu Înalt”se transformă în Batalionul 335 Artilerie Mixtă al Brigăzii 15 Mecanizate ,,Podu Înalt”.

Conform ordinului numărul B/S 120 din 01.02.2008 al U.M. 01175 Iaşi, Batalionul 335 Artilerie Mixtă al Brigăzii 15 Mecanizate ,,Podu Înalt” s-a transformat în Batalionul 335 Artilerie al Brigăzii 15 Mecanizate ,,Podu Înalt”.

În conformitate cu prevederile adresei nr. I-24199 din 19.05.2009 a şefului U.M.02490 „I” Bucureşti, a raportului şefului Statului Major General nr. C.P. 2-3916 din 27.04.2009, la propunerea Comisiei de Heraldică şi Denumiri a Ministerului Apărării Naţionale, s-a aprobat denumirea onorifică şi însemnele heraldice pentru Batalionul 335 Artilerie, astfel:

 • denumire onorifică: „ALEXANDRU CEL BUN”;
 • însemn heraldic;
 • steag de identificare.

Cronologic, comandanţii Batalionului 335 Artilerie „Alexandru cel Bun” de la înfiinţare au fost:

 • Locotenent-colonel Dionisie BRĂDĂŢAN (30.03.1995 – 31.05.2002)
 • Maior Ioan ACHIŢEI (01.06.2002 – 31.05.2005)
 • Locotenent-colonel Doru POGOREANU (01.06.2005 – 30.03.2008)

Începând cu data de 01.04.2008 şi până în luna august 2016, comanda Batalionului 335 Artilerie „Alexandru cel Bun” a fost asigurată de colonelul Lucian SANDU.

COMANDANT

AL BATALIONULUI 335 ARTILERIE „ALEXANDRU CEL BUN”

Locotenent-colonel Cornel TITILIUC

Locotenent-colonel Cornel TITILIUC

Data naşterii: 26 iunie 1970.

Locul naşterii: loc. Dersca, jud. Botoşani.

Naţionalitate: română.

Stare civilă: căsătorit, un copil.

Educaţie şi formare:

Cursuri militare:

 • 2013, Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul interarme – Forţe Terestre la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;
 • 2012, Facultatea de Management Militar, Studii universitare de masterat în domeniul „Ştiinţe militare şi informaţii”, specializarea „Management şi tehnologie” la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”;
 • 2012, Facultatea de Management Militar, licenţiat în „Ştiinţe militare şi informaţii”, specializarea „Managementul organizaţiei” la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”;
 • 2011, Curs online „ISAF Basic V2.0”;
 • 2011, Curs online „ISAF OMLT V2.0”;
 • 2011, Curs online „Recognition of Improvised Explosive Devices (IED)”;
 • 2010, Curs online „Afganistan Pre-Deployment Course”;
 • 2007, Curs intermediar de cunoaştere a limbii engleze, Centrul de Limbi Străine, Sibiu;
 • 2000, Curs stat major;
 • 1998, Curs  avansat (comandanţi de baterii artilerie);
 • 1991, Şcoala Militară de Ofiţeri de Artilerie „Ioan Vodă”,  arma Artilerie şi Rachete, Sibiu.

Cursuri civile:

 • 2013, Programul de perfecţionare în meseria Auditor în domeniul calităţii, Universitatea „Spiru Haret”;
 • 2007, Curs postuniversitar de perfecţionare în specializarea „Managementul proiectelor şi al resurselor umane”, Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • 2004, Facultatea de Stiinţe Economice şi Administraţie Publică, licenţiat in administraţie publică la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava;

Experienţă profesională:

 • începând cu 15.10.2016, este împuternicit pe funcţia de comandant al Batalionului 335 Artilerie al Brigăzii 15 Mecanizată “Podu Înalt”;
 • începând cu 01.04.2008 îndeplineşte funcţia de locţiitor al comandantului Batalionului 335 Artilerie al Brigăzii 15 Mecanizată “Podu Înalt”;
 • 2007 – 2008, Şef Stat Major al Batalionului 335 Art.Mxt/Brigada 15 Mecanizată “Podu Înalt”;
 • 2005 – 2007, Şef compartiment cercetare şi informaţii/B. 335 Art.Mxt./Bg. 15 Mc “Podu Înalt”;
 • 2003 – 2005, Ofiţer 4-operaţii şi instrucţie/statul major/Bg. 33 Mc. „Alexandru cel Bun”;
 • 2002 – 2003, Ofiţer 4-operaţii şi instrucţie/statul major/Divizionul 337 Artilerie AT/Bg. 33 Mc.;
 • 1998 – 2002, Comandant baterie artilerie AT/Divizionul 337 Artilerie AT/Brigada 33 Mecanizată;
 • 1997 – 1998, Comandant baterie tragere/Divizionul 337 Artilerie AT/Brigada 33 Mecanizată;
 • 1995 – 1997, Comandant baterie tragere/Divizionul 335 Artilerie/Brigada 33 Mecanizată;
 • 1993 – 1995, Comandant pluton tragere antitanc/Regimentul 33 Mecanizat, Botoşani;
 • 1991 – 1993, Comandant pluton tragere/Regimentul 321 Mecanizat, Râmnicu Sărat;

Medalii şi Distincţii:

 • 2016, Emblema de Onoare a Forţelor Terestre
 • 2016, Titlul onorific de „Militar Veteran” pentru militari
 • 2016, Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate
 • 2015, Emblema de merit „În serviciul Armatei României”, cls. a III-a
 • 2012, Insigna „Participant la Misiuni In Străinătate”
 • 2011, Emblema de Onoare a Statului Major General
 • 2011, Semnul onorific „În Serviciul Patriei”, pentru 20 de ani de activitate
 • 2011, Medalia NATO non article 5
 • 2006, Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 15 de ani de activitate

Limbi străine: Engleza.

SUBOFIŢER DE COMANDĂ

AL BATALIONULUI 335 ARTILERIE „ALEXANDRU CEL BUN”

ÎN CONSTRUCŢIE

 

Data naşterii:

Locul naşterii:

Naţionalitate:

Stare civilă:

Educaţie şi formare:

Cursuri militare:

Cursuri civile:

Experienţă profesională:

Misiuni internaţionale:

Medalii şi Distincţii:

Limbi străine:

 

In constructie
In constructie