Persoană contact

Pentru a solicita informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi Ofiţerului de Informare şi Relaţii Publice de la Comandamentul Brigăzii 15 Mecanizate “Podu Înalt”.

Persoană de contact: Locotenent-colonel Daniel BURLACU