Biserica militară din Copou

Biserica militară cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – Purtătorul de Biruinţă şi Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt” din Copou este situată pe str. George Coşbuc, în incinta U.M. 01110 Iaşi.

Troiţa Bisericii Militare din Copou

„Dar credinţa mea îmi spune, că mult nu va dăinui, printr-o tainică minune, crucea-n veci va birui.” Troiţa ctitorită în memoria distinsului preot militar Nicolae CUPTOR. Facă Bunul Dumnezeu ca Sfânta Cruce să-l însoţească în veşnicie. Pomenirea numelui său va fi pentru noi de neuitat. Realizată la iniţiativa generalului CIUPEI Ioan prin contribuţia familiilor OPREA, BĂLTEANU, MIHĂILĂ şi CIORNEI. 25.X.2007. (Această inscripţie este aşezată la picioarele troiţei care străjuieşte la intrarea în U.M. 0110 Iaşi dinspre strada George Coşbuc, pe unde se face accesul credincioşilor la biserica militară.)

Biserica militară Copou - exterior

„Cine nu are Biserica de mamă, nu poate avea pe Dumnezeu de Tată.” (Sfântul Ciprian al Cartaginei)

Biserica militară Copou - interior

„Viaţa veşnică este o prelungire a vieţii pământeşti. Dacă în viaţa aceasta eşti aproape de Dumnezeu, vei fi aproape de Dumnezeu şi în veşnicie, dacă în viaţa aceasta eşti departe de Dumnezeu, vei fi departe de Dumnezeu şi dincolo pentru o veşnicie.” (Preot militar Adrian MORŢUN)

Biserica militară Copou - Sfântul Altar

„Cât de iubite sunt locaşurile Tale, Doamne al puterilor! Doreşte şi se sfârşeşte sufletul meu după curţile Domnului …” (Psalmul 83, 1-2)

Mormântul preotului militar Nicolae CUPTOR

„Zidiţi mântuirea voastră aici, pe pământ, zi de zi, cu iubire, frică şi cutremur.” (Inscripţie pe crucea de la mormântul preotului Nicolae CUPTOR)

Clădirea originală

Capela militară din Copou este atestată documentar la 1839 de o adresă prin care cetăţenii din această zonă solicitau acces liber la slujbele oficiate aici. Lăcaşul de cult a avut viaţă spirituală mai bine de un secol, până după al doilea război mondial. După schimbarea regimului politic clădirea a avut succesiv diferite destinaţii – atelier, săli de specialitate, staţie de încărcat acumulatori.

Vechimea clădirii este atestată şi de tipul de materiale de construcţie folosite în epocă – liantul pentru zidărie este compus din argilă, nisip şi var, iar fundaţia din piatră de râu de forme diferite şi dimensiuni mici.

Certitudinea destinaţiei clădirii este dată de forma ei de cruce şi de mărturia unui salariat al unităţii care, la o reparaţie a interiorului, a descoperit pe un perete din pronaos, sub câteva straturi de tencuială aplicate în timp, icoane din vechea pictură. Din nefericire, aceste urme nu au fost conservate.

Aspect din timpul construcţiei

În urma demersurilor făcute s-a obţinut, în anul 1998, aprobarea pentru redarea destinaţiei iniţiale a clădirii din incinta Batalionului 14 Transmisiuni (actualmente incinta Batalionului 198 Logistic „Prut”), lucrările de reconstrucţie urmând a se executa în regie proprie cu fonduri şi materiale de construcţie obţinute prin sponsorizări şi donaţii. Proiectele de execuţie au fost întocmite şi donate de către S.C. „IPROCHIM” S.A. Iaşi, director fiind profesor doctor inginer Dumitru RĂDĂUCEANU.

În anul 1999 s-au procurat parte din materiale şi s-au executat lucrări de consolidare la interior a fundaţiei. Lucrările de reconstrucţie au fost reluate într-un ritm impresionant în data de 10 mai 2000. Cu un număr de 70 de meseriaşi civili şi militari în termen, lucrând în trei schimburi, într-o perioadă de numai trei luni a fost finalizată partea de construcţie.

Pictarea bisericii

Catapeteasma a fost sculptată în stejar masiv de către sculptorul Ion UNGUREANU din Târgu Neamţ în lunile mai – iunie 2000. Icoanele de pe catapeteasmă au fost pictate în stil bizantin, în aceeaşi perioadă, de către pictorii Gabriela şi Sabin DRINCEANU din Iaşi. Pictura pereţilor şi a bolţii (324 m2) este executată de aceeaşi pictori, în stil frescă bizantină.

Ca simbol al legăturii veşnice dintre Armată şi Biserică, două dintre clopote, crucile, candelabrele, sfeşnicele şi alte obiecte metalice au fost executate de către S.C. „RANCON” Iaşi, director fiind profesor doctor Ioan CARCEA, utilizând alamă obţinută prin topirea a 6 tone tuburi de cartuşe pentru care s-a primit aprobarea Ministerului Apărării Naţionale. Al treilea clopot este donat de Muzeul Militar Naţional.

Concomitent cu lucrările de la biserică s-au înălţat clopotniţa, executată după proiectul domnului arhitect Nicolae VERICEANU, precum şi bustul Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, care este opera maestrului profesor Gheorghe GHEORGHIŢĂ.

Obiecte de cult din alamă

Prin bunăvoinţa şi sprijinul preotului paroh Vasile VAIDA al Parohiei „Sfântul Ierah Nicolae” din Copou şi a întregului personal din Comandamentul Corpului 10 Armată teritorial – comandanţi fiind domnii General de divizie doctor Mircea CHELARU şi apoi General maior Gheorghe VIŞTEANU, a Regimentului 14 Transmisiuni – comandant fiind domnul Colonel Ioan ANDRIEŞ, prin aportul deosebit al PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAŞI, al DIRECŢIEI DE TELECOMUNICAŢII IAŞI, S.C. ELECTRICA S.A., S.C. FORTUS S.A şi a altor instituţii, dar şi al binecredincioşilor şi dreptmăritorilor creştini, în toamna anului 2000 biserica a redobândit lumina şi bucuria de Casă a Domnului.

Reconstrucţia bisericii este strâns legată de efortul şi vrednicia preotului militar iconom stavrofor Nicolae CUPTOR (†2007), întâiul preot militar al Iaşilor după recâştigarea libertăţilor credinţei strămoşeşti, protopop fiind preacucernicul părinte iconom stavrofor Constantin ANDREI.

Moment de la sfinţirea bisericii

Momentul divin al sfinţirii, săvârşit de un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi, în frunte cu IPS DANIEL – Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei (actualmente Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române) şi IPS IRINEU de Livadia – Grecia (actualmente Arhiepiscop al Atenei şi întregii Grecii) la 15 octombrie 2000, este amplificat şi onorat de prezenţa în biserică a moaştelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruinţă – aduse din Grecia la sărbătoarea Sfintei Cuvioasei Parascheva de la Iaşi – şi a Drapelului de Luptă original – cu icoana Sfântului Gheorghe – al Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt. La sfinţire au participat reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, ale autorităţilor centrale, judeţene şi municipale, precum şi un impresionant număr de credincioşi.

În anul 2006 a fost deschis Aşezământul cultural-social „Teofilia”, ctitor al acestui aşezământ fiind domnul Emil BĂLTEANU, care a care a utilat sala principală, bucătăria şi baia aşezământului cu toate cele necesare unei bune funcţionări.

Statuia lui Ştefan cel Mare şi Drapelul de luptă cu icoana Sfântului Gheorghe

De la sfinţire şi până în prezent biserica militară a cunoscut momente tristeţe, când la 23 august 2007, primul ei slujitor, şi ctitor, preotul militar iconom stavrofor Nicolae CUPTOR, a fost chemat de Dumnezeu să slujească liturghia cerească, dar şi de bucurie duhovnicească atunci când, pe 19 martie 2010, a primit vizita canonică a Înalpreasfinţitului TEOFAN, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care a săvârşit cu acest prilej Denia Acatistului Bunei Vestiri.

Pe 25 octombrie 2007 a fost sfinţită troiţa aşezată la poarta de intrare spre biserică, o ctitorie a părintelui Nicolae CUPTOR care a fost desăvârşită la aproape 40 de zile după trecerea sa la cele veşnice.

Biserica militară din Copoul Iaşilor este şi astăzi mângâiere şi sprijin credincioşilor militari ai Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”, dar şi credincioşilor civili care locuiesc în zonă, aşa cum a fost şi odinioară.

PROGRAMUL

BISERICII MILITARE ŞI AŞEZĂMÂNTULUI „TEOFILIA”

ZIUA ORA ACTIVITATEA
Duminică 08.30 – 12.00 Utrenia şi Sfânta Liturghie.
12.00 – 14.00 Pomeniri pentru vii şi adormiţi. Alte servicii la cerere.
Luni 09.00 – 15.00 Program administrativ.
Marţi 09.00 – 15.00 Consiliere duhovnicească.
Miercuri 10.00 – 11.00 Acatistul Sf. M. Mc. Gheorghe/Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt (alternativ).
11.00 – 15.00 Program administrativ.
Joi 09.00 – 15.00 Pastoraţie individuală. Programări servicii.
Vineri 09.00 – 12.00 Program administrativ.
12.00 – 13.30 Taina Sfântului Maslu.
Sâmbătă 09.00 – 20.00 Oficieri servicii religioase.

NOTE:

Biserica este deschisă zilnic spre închinare militarilor în intervalul orar specificat în program.

Accesul credincioşilor din afara unităţii la biserica militară este LIBER doar în zilele în care se oficiază slujbe şi servicii religioase. Acesta se face pe la poarta U.M. 01110 Iaşi străjuită de troiţă, din strada George Coşbuc, conform programului şi cu respectarea traseului demarcat în acest sens.

La începutul fiecărui post programul va fi adaptat în funcţie de particularităţile postului respectiv.

Pomenirile pentru vii şi morţi se oficiază în Aşezământul „Teofilia” de lângă biserica militară.

Evenimente în cadrul Bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – Purtătorul de Biruinţă şi Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt” din Copou

Decorare Morţun

14 martie 2016 – Preotului militar Adrian Morţun i-a fost înmânat de comandantul Brigăzii 15 Mecanizate, generalul de brigadă Nicolae Tonu, Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de „Cavaler” cu însemn pentru civili. Distincţia a fost conferită de preşedintele României.

Atelier de încondeiat ouă

17 martie 2012 – Atelier de încondeiat ouă deschis la Aşezământul „Teofilia” în colaborare cu Asociaţia „Comunio” din Iaşi şi care a funcţionat pe toată perioada Postului Mare.

Vizita copiilor de la Grădiniţa nr. 14 din Copou

1 aprilie 2010 – Copii de la Grădiniţa nr. 14 din Copou au venit la biserica militară pentru a se împărtăşi şi pentu a oferi bisericii un coşuleţ cu ouă încondeiate, realizate de ei în cadrul atelierului deschis la grădiniţă.

Vizita canonică a Înaltpreasfinţitului Teofan

19 martie 2010 – Vizita canonică a Înaltpreasfinţitului TEOFAN, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care a oficiat cu acest prilej la biserica militară Denia Acatistului Bunei Vestiri.

Sfinţirea troiţei

25 octombrie 2007 – Sfinţirea troiţei ridicată în memoria părintelui Cuptor la poarta de intrare către biserica militară.

Înmormântarea preotului Nicolae Cuptor

26 august 2007 – Slujba de înmormântare a preotului militar Nicolae Cuptor, ctitorul şi primul slujitor al acestei biserici.

Te-Deum la 5 ani de la sfinţire

2005 – Te-Deum la împlinirea a 5 ani de la sfinţirea bisericii.

Sfinţirea bisericii militare din Copou

15 octombrie 2000 – Sfinţirea bisericii militare Copou oficiată de 5 arhierei înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi, eveniment la care au participat reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, autorităţi centrale, judeţene şi municipale, precum şi un impresionant număr de credincioşi.

Aşezământul „Teofilia”

Aşezământul social-cultural „Teofilia” a fost amenajat de preotul militar iconom stavrofor Nicolae CUPTOR într-un spaţiu de lângă biserică, pus la dispoziţie de unitatea militară şi ctitorit de domnul Emil BĂLTEANU, care a utilat sala principală, bucătăria şi baia aşezământului cu toate cele necesare unei bune funcţionări. Sala principala are capacitate 40 de locuri şi este încălzită pe timp de iarnă cu o centrală pe lemne, bucătăria beneficiază de veselă şi tacâmuri pentru aproximativ 50 de persoane şi este dotată cu boiler pentru încălzirea apei, iar celelalte spaţii existente sunt folosite pentru depozitarea materialelor ce aparţin bisericii. În acest aşezământ se oficiază pomenirile pentru vii şi adormiţi, se sărbătoresc zilele de hram ale bisericii sau alte momente festive, se oferă spaţiu pentru atelierul de încondeiat ouă din perioada Postului Mare precum şi pentru orice alte activităţi care ţin de viaţa bisericii militare din Copou.

Imagini

Preotul militar Adrian MORŢUN

 

 

 

 

 

Preotul militar Adrian MORŢUN

Telefon: 0741.251220

E-mail: adrian.mortzun@gmail.com

Preotul militar Nicolae CUPTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preotul militar Nicolae CUPTOR