Preot iconom stavrofor dr. Adrian A. MORŢUN

Preotul militar dr. Adrian MORŢUN

 

 

CURRICULUM VITAE

 

Data naşterii: 16 februarie 1974.

Locul naşterii: comuna Calafindeşti, judeţul Suceava.

Naţionalitate: română.

Stare civilă: căsătorit, un copil.

Telefon: 0741.251220

E-mail: adrian.mortzun@gmail.com

 

 

Educaţie şi formare:

 • 2015, septembrie: doctor în Teologie al  Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” şi al Universităţii Bucureşti, Secţia Sistematică – Istoria şi Filosofia Religiilor;
 • 2007, octombrie: Cursurile pastorale pentru gradul II în preoţie, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iaşi;
 • 2006 octombrie-2007 februarie: Cursul post-universitar de perfecţionare în specializarea Asistenţă Religioasă, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti;
 • 2004–2006: Master „Românii şi Europa, sec. XVIII-XX”, Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, lucrarea de disertaţie: Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică în secolul al XIX-lea. Recunoaşterea Autocefaliei, sub îndrumarea conf. univ. dr. Mihai COJOCARIU;
 • 2004 martie–septembrie: Cursul de formare ofiţeri în rezervă Serviciul „Culte”, Şcoala de Aplicaţie pentru Infanterie şi Vânători de Munte, Făgăraş;
 • 2001 octombrie–noiembrie: Cursul de pregătire a preoţilor militari, Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti;
 • 2001 mai–iunie: Cursurile pastorale pentru definitivat în preoţie, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iaşi;
 • 1997 s-a căsătorit cu domnişoara Mariana-Daniela Cajvan şi a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Ştirbăţ, com. Udeşti, Protopopiatul Suceava;
 • 1995-1999: Facultatea de Teologie Ortodoxă, Bucureşti, lucrarea de licenţă cu titlul Mănăstirea Probota – ctitori şi danii, sub îndrumarea Preotului lector Mihail SPĂTĂRELU;
 • 1990-1995: Seminarul Teologic Liceal (anul I la Seminarul Teologic Liceal „Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamţ, iar anii II–V la Seminarul Teologic Liceal „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava;
 • 1988-1990: Liceul industrial nr. 1 din Suceava, treapta I, profil mecanic;
 • 1988 a absolvit clasa a VIII-a la Şcoala Generală nr. 11 din Suceava.

Experienţă profesională:

 • din 17 mai 2001: Preot militar la comandamentul Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” (U.M. 01175), Iaşi;
 • 1999-2001: Preot II la Parohia Corocăeşti, com. Vereşti, Protopopiatul Suceava;
 • 1997-1999: Preot paroh la Parohia Ştirbăţ, com. Udeşti, Protopopiatul Suceava;

Experienţă profesională specifică:

 • 2011 august – 2012 februarie: a participat în cadrul Batalionului 495 Infanterie „Căpitan Ștefan Soverth” la misiunea ISAF, provincia Zabol, Afganistan;
 • 2008 februarie – august: a participat în cadrul Batalionului 151 Infanterie „Lupii Negri” la misiunea “Iraqi Freedom”, teatrul de operaţii Tallil, Irak;
 • 2005 iulie – 2006 ianuarie: a participat în cadrul Batalionului 151 Infanterie „Lupii Negri” la misiunea “Enduring Freedom VII”, teatrul de operaţii Kandahar, Afganistan;
 • 2004 noiembrie: la sfinţirea noii biserici militare a Brigăzii a primit distincţia de Iconom Stavrofor, iar pe linie de asistenţă religioasă deţine titlul de “specialist de clasă, clasa I”;
 • ca preot militar a participat la tabere de instrucţie, aplicaţii, trageri şi alte activităţi din procesul de pregătire şi instruire a efectivelor brigăzii;
 • 2001 – prezent: îndrumător al corului „Străjerii” al Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”;
 • 1998 – 1999: pedagog la Seminarul Teologic Liceal „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava;
 • 1992 – 1995: dirijorul corului de copii de la mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou, Suceava;

Decoraţii şi Distincţii:

 • 2018, 19 noiembrie: Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Ofiţer, cu însemn pentru civili;
 • 2017, 1 decembrie: Semnul Onorific „În Serviciul Patriei XV”, pentru 15 ani de activitate;
 • 2015, decembrie: Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili;
 • 2013, iunie: Titlul de VETERAN;
 • 2012, februarie: Insigna de Participant la Misiuni în Străinătate;
 • 2012, februarie: Medalia NATO Non-Article 5;
 • 2011, decembrie: Emblema de Onoare a Statului Major General;
 • 2011 noiembrie: Citare prin Ordin de zi pe unitate nr. 170 din 17.11.2011 al CTZ, de către comandantul Contingentului Naţional şi locţiitor al comandantului CTZ pentru operaţii NATO;
 • 2009 iulie: Scrisoare personală de mulţumire a Ministrului Apărării Naţionale, domnul Mihai STĂNIŞOARĂ;
 • 2004 noiembrie: Iconom Stavrofor;

Aptitudini şi competenţe personale:

 • abilităţi de comunicare publică şi interpersonală;
 • stăpânire de sine, responsabilitate, iniţiativă, receptivitate, autoorganizare, sinceritate;
 • autodidact şi cu dorinţă de autoperfecţionare;
 • responsabilitate şi spirit critic;
 • organizare şi conducere activităţi, capacitate de lucru în echipă;
 • rezistenţă la stres şi oboseală;
 • acomodare uşoară la un mediu nou;
 • abilitate ridicată în folosirea calculatorului.

Hobby-uri personale:

 • lectura, informatica, sportul, călătoriile şi îndeosebi plimbarea în aer liber.

Limbi străine cunoscute:

 • limba engleză: nivel 3.2+.3.3 conform STANAG 6001;
 • limba ucraineană: nativ – a crescut la bunici într-o zonă unde se vorbeşte această limbă în proporţie de peste 90% – loc. Nisipitu, com. Ulma, jud. Suceava.

Articole şi studii:

 • participare cu referate la simpozioane naţionale şi internaţionale;
 • participare la emisiuni radio şi tv (Radio Trinitas, Radio Iaşi, Radio România Actualităţi, TV Trinitas, TVR 1, TVR Iaşi etc):

» Când sunt în misiune, militarii sunt conștienți că Dumnezeu îi apără și îi protejează, 13 martie 2012, interviu realizat de Maria BURLĂ pentru portalul ortodox Doxologia, secțiunea „Viața Bisericii”. Interviul poate fi accesat aici;

» Misiunea preotului militar, în emisiunea „Pridvoarele credinței”, difuzată sâmbătă 22 martie 2014 la TVR 3 și TVR Iași. Detalii aici;

» Ziua eroilor și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, în emisiunea „Pridvoarele credinței”, difuzată sâmbătă 27 mai 2017 la TVR Iași. Înregistrarea emisiunii se găsește pe Doxologia Media, aici;

 • peste 30 de articole în revistele bisericeşti şi militare (Candela, Candela Moldovei, Observatorul militar, Revista Militară de Management şi Educaţie, În slujba Patriei etc.);

În Candela – Revistă de teologie şi cultură a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor:

 • Cele trei stări ale trăirii creştine, nr. 5, mai 2000, p. 10.
 • Medalion Antim Ivireanul, nr. 9, septembrie 2000, p. 11.
 • Cuviosul Paisie de la Neamţ – trăitor al evlaviei ortodoxe, nr. 11, noiembrie 2000, p. 10.
 • „Faceţi orice vă va spune”, nr. 5-6 (mai – iunie), 2001, p. 31.
 • Sfinţii martiri Brâncoveni – ocrotitori ai ortodoxiei, august 2001.

În Candela Moldovei – Buletinul oficial al Mitropoliei şi Bucovinei:

 • O lecţie vie de istorie, nr. 7 – 8/iulie – august 2001, p. 30.
 • Un ctitor pentru militari – Pr. Ic. Stavr. Iordache Pascariu a trecut la Domnul, nr. 3 – 4/martie – aprilie 2005, p. 16.
 • Asistenţa religioasă în cadrul misiunii „Enduring Freedom VII”, nr. 5/mai 2006, pp. 39 – 41.
 • În aşteptarea Sf. Paşti cu o expoziţie pentru militari, nr. 5/mai 2006, p. 41.
 • A zecea convocare anuală a preoţilor militari din Patriarhia Română, nr. 8 – 9/august – septembrie 2006, pp.34 – 35.

În Observatorul militar – Săptămânal al Ministerului Apărării Naţionale:

 • Lecţia de istorie, anul XII, nr. 34 (609), 28.08 – 03.09.2001, p. 12 (acelaşi articol cu cel publicat în Candela Moldovei, nr. 7 – 8/iulie – august 2001, p. 30, cu titlul O lecţie vie de istorie, doar cu un text mai amplu).
 • Martiri întru credinţă, anul XIV, nr. 16 – 17 (643 – 644), 23.04 – 06.05.2002, p. 4.
 • Sfântul Ştefan cel Mare – ctitor şi ocrotitor de biserici, anul XVII, nr. 26 (907), 4 – 10 iulie 2007, p. 22.
 • Înălţarea Domnului, Bucurie şi Cinstire, anul XXII, nr. 22 (1209), 12-18 iunie 2013, p. 23.
 • Sfântul Ioan Botezătorul – Trezitor al conştiinţelor noastre, anul XXII, nr. 33 (1220), 28 august-3 septembrie 2013, p. 24.
 • Suntem noi urmaşii lui Ioan Botezătorul? anul XXIII, nr. 1 (1238), 8-14 ianuarie 2014, p. 23.
 • Dar din dar se face rai, anul XXVI, nr. 21 (1407), 24-30 mai 2017, p. 17.

În ziarul În Slujba Patriei – Publicaţie editată de Divizia 2 Infanterie „Getica” Buzău:

 • Sfânta Cruce în Vechiul Testament, anul III, nr. 2, septembrie 2006, p. 5.
 • Postul Paştelui – experienţă a iubirii lui Dumnezeu, anul IV, nr. 6, februarie 2007, pp. 2 – 3.
 • „Faceţi orice vă va spune”, anul IV, nr. 12, august 2007, p. 8 (acelaşi articol cu cel publicat în Candela, nr. 5-6 (mai – iunie), 2001, p. 31).
 • 25 şi 26 octombrie, zile de sărbătoare în Garnizoana Iaşi, anul IV, nr. 14, octombrie 2007, p. 10.
 • Întâlnirea preoţilor misionari de caritate din Arhiepiscopia Iaşilor, anul V, nr. 3, noiembrie 2007, p. 10.
 • Botezul Domnului sau Boboteaza, anul VI, nr. 4, ianuarie 2009, p. 11.
 • Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – ocrotitorul forţelor terestre, în spiritualitatea creştină şi tradiţia poporului roman, anul VI, nr. 7, aprilie 2009, pp. 11 – 12.
 • Sfânta Cuvioasa Parascheva – ocrotitoarea Moldovei, anul VIII, nr. 2, octombrie 2010, p. 10.
 • Sfântul Ioan Botezătorul – Înger în trup, Prooroc şi Înaintemergător, anul VIII, nr. 4, ianuarie 2011, p. 6.
 • Curajul şi eroismul sfinţilor, anul X, nr. 8 (109), mai 2013, p. 10.
 • De Crăciun, fii mai bun!, anul XII, nr.3, decembrie 2015, p. 6.
 • Sfântul Ioan Botezătorul – călăuzitor către Hristos, anul XIV, nr. 3 (152), 23 decembrie 2016, p. 7.

În Revista Militară de Management şi Educaţie, publicaţie periodică a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”:

 • Cariera militară – împlinire a voii lui Dumnezeu, nr. 2/2007, p. 27.

Alte lucrări:

 • Slujitori ai armatei în corespondenţa Sfântului Vasile cel Mare, în volumul „Din comorile teologiei Părinţilor Capadocieni”, volum editat de: Prof. dr. pr. Viorel Sava, Prof. dr. Nicoleta Melniciuc Puică, Prof. dr. pr. Ion Vicovan, Editura Doxologia, Iaşi, 2010, p. 443.
 • Actualitatea „Omiliei despre mulţumire” a Sfântului Vasile cel Mare, în volumul „Teologia Părinţilor Capadocieni în contextul vremii şi actualitatea ei”, volum coordonat de: Prof. dr. pr. Viorel Sava, Prof. dr. pr. Ion Vicovan, Drd. diac. Cezar Pelin, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2010, p. 92.
 • Despre patrie şi patriotism în lumina învăţăturii creştine, Curajul şi eroismul sfinţilor, Particularităţile religiei islamice, Slujirea Bisericii în Armată în perioada celui de-al doilea război mondial – sunt câteva din temele şi referatele susţinute la simpozioane organizate cu prilejul unor sărbători comemorative din viaţa Armatei Române sau în cadrul procesului de instruire şi pregătire pentru misiune.
 • Mănăstirea Probota – ctitori şi danii, Teză de Licenţă susţinută la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Bucureşti, sesiunea iunie 1999, sub îndrumarea Preotului lector Mihail SPĂTĂRELU.
 • Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică în secolul al XIX-lea. Recunoaşterea Autocefaliei, Lucrare de disertaţie susţinută la Facultatea de Istorie, Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi, sesiunea iunie 2007, sub îndrumarea conf. univ. dr. Mihai COJOCARIU.
 • Istoricul asistenţei religioase în războaiele României, susţinută în anul 2007 la Colegiul de Război al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, sub îndrumarea prof.univ.dr. colonel Dănuţ CHIRIAC.

<< BISERICA MILITARĂ COPOU

Descarcă CV Europass-română (pdf) >>