Preot iconom stavrofor Nicolae E. CUPTOR

Preotul militar Nicolae CUPTOR

 

 

 

CURRICULUM VITAE

 

Data naşterii: 06 decembrie 1966.

Locul naşterii: comuna Români, judeţul Neamţ.

Naţionalitate: română.

Stare civilă: căsătorit, un copil.

Decedat: 23 august 2007.

 

 

 

Educaţie şi formare:

 • 2006 octombrie-2007 februarie: Cursul post-universitar de perfecţionare în asistenţa religioasă, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti;
 • 2002 octombrie–2003 aprilie: Cursul de formare ofiţeri în rezervă Serviciul „Culte”, Şcoala de Aplicaţie pentru Infanterie şi Vânători de Munte, Făgăraş;
 • 1998: Cursurile pastorale pentru gradul II în preoţie, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iaşi;
 • 1998: Cursul de iniţiere pentru preoţi militari, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti;
 • 1992: s-a căsătorit cu domnişoara Cristina Zlate şi a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Petreşti, Protopopiatul Bacău;
 • 1989-1994: Facultatea de Teologie Ortodoxă, Bucureşti, lucrarea de licenţă cu titlulu „Valoarea Tainei Sfântului Maslu în viaţa credincioşilor”, sub îndrumarea Preotului lector Gheorghe Petraru;
 • 1980-1985: Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costache” de la Mănăstirea Neamţ;

Experienţă profesională:

 • De la 01.07.2007: Preot militar la Batalionul 151 Infanterie „Războieni” Iaşi (U.M. 01564);
 • 16.10.1999 – 30.06.2006: Preot militar la Comandamentul Corpului 10 Teritorial „Ştefan cel Mare”;
 • 16.01.1998 – 15.10.1999: Preot gradul II la Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” Iaşi;
 • 01.10.1992 – 15.01.1998: Preot paroh la Parohia Petreşti, Protopopiatul Bacău;

Experienţă profesională specifică:

 • articole în revista Spirit Militar Modern;
 • 2000 octombrie: a primit distincţia de Iconom Stavrofor, iar pe linie de asistenţă religioasă deţine titlul de “specialist de clasă, cls.I”;
 • ca preot militar a participat la tabere de instrucţie, aplicaţii, trageri şi alte activităţi din procesul de pregătire şi instruire a militarilor;

Ctitorii:

 • 1999: Capela „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” a Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” Iaşi (în cazarma Tătăraşi);
 • 2000: Biserica militară de Garnizoană „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt” a Corpului 10 Teritorial „Ştefan cel Mare” – astăzi Biserica militară de Garnizoană a Brigăzii 15 Mecanizate (în cazarma Copou);
 • 2006: Aşezământul social-cultural „Teofilia” de lângă biserica militară;
 • 2007: Troiţa de la poarta de acces spre biserică, realizare definitivată după trecerea sa la cele veşnice.

Pe timpul desfăşurării activităţii sale în cadrul structurilor militare a fost apreciat de comandanţii săi cu calificative de foarte bine.

 

<< BISERICA MILITARĂ COPOU