Capela militară din Piatra Neamţ

 

Capela militară cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – Purtătorul de Biruinţă” din Piatra Neamţ este situată pe str. G-ral Nicolae Dăscălescu, nr. 239, în incinta U.M. 01407.

 

Troiţa Bisericii Militare din Piatra Neamţ

 

 

 

„Dacă păstrezi tăcerea, să fie din iubire; dacă strigi, să fie din iubire; dacă ierţi, iartă din iubire. Rădăcina interioară să fie cea a iubirii, din această rădăcină nu poate ieşi decât bine.” (Fericitul Augustin)

 

 

 

 

Capela militară Piatra Neamţ - exterior

 

 

 

„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Luca 10, 27)

 

 

 

 

 

Capela militară Piatra Neamţ - interior

 

 

„În viaţă e bine ca în toate datoriile tale să lucrezi cu iubire, să cauţi adevărata iubire şi să o amplifici. Aceasta este cheia fericirii vşnice, este bucuria cea mai înaltă, mai curată şi care transfigurează sufletul omului, pregătindu-l pentru comuniunea permanentă cu Dumnezeu aici şi dincolo.” (Preot militar Cristian PARASCHIV)

 

 

Capela militară Piatra Neamţ - Sfântul Altar

 

 

 

 

„Dumnezeu este iubire.” (I Ioan 4,8)

 

 

 

 

 

La utrenie

Necesitatea unui spaţiu liturgic în interiorul unităţii s-a dovedit a fi un prim obiectiv pentru împlinirea nevoilor spirituale ale militarilor garnizoanei Piatra Neamţ şi a tuturor celor care erau cu inima alături de ei. Astfel că, fiind pusă la dispoziţie una dintre clădirile unităţii militare, cu dimensiunile de 19/11m, în prima fază a lucrărilor s-a amenajat, cu mijloace modeste, un Paraclis cu altar, catapeteasmă cu grilaj de lemn acoperit cu pânză, naos şi multe icoane.

Prima slujbă s-a săvârşit odată cu instalarea oficială a preotului militar Paraschiv Cristian la data de 12.09.2002, de către părintele protopop de Piatra Neamţ, Dumitru Ailincăi.

Locaşul amenajat a rămas în această formă până în anul 2003, când în urma obţinerii de sponsorizări, donaţii şi contribuţii ale cadrelor din unitate, s-au început mai multe lucrări. Astfel, la interior s-au realizat: construirea cupolei (altar şi naos), structură de rezistenţă pereţi şi finisare pereţi, îmbrăcarea coloanelor de susţinere, construirea catapetesmei, realizare uşi catapeteasmă (sculptură în lemn de stejar), zidirea Sfintei Mese, modificare arhitectură geamuri, pictură în tempera grasă (cupolă, pereţi, catapeteasmă), vitralii.

De asemenea, la exterior s-a reuşit montarea pe Capelă a unei cruci metalice, luminată pe timp de noapte, modificarea arhitecturii geamurilor, reparaţii la acoperiş, montarea uşii la Capelă, precum şi lucrări de tencuială a pereţilor exteriori (în praf de piatră).

Lucrările s-au executat prin osteneala personalului din U.M. 01027 şi 01407 Piatra Neamţ, a militarilor în termen din aceste unităţi şi a unor ctitori şi binefăcători din garnizoană.

Slujba de sfinţire s-a oficiat la data de 08.09.2004 de către Înalt Prea Sfinţitul Daniel, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, cu soborul de preoţi împreună slujitori. Slujba de sfinţire a fost continuată cu oficierea Sfintei Liturghii şi agapa frăţească.

Capela a fost dotată cu tot ceea ce este necesar pentru oficierea Sfintelor Taine, Ierurgii şi a Sfintei Liturghii. Veşmintele şi obiectele liturgice s-au obţinut prin donaţii sau achiziţii personale.

După sfinţirea Capelei, până la sfârşitul anului 2004 s-a lucrat la amenajarea unui birou misionar în interiorul unităţii, fiind finalizat la sfârşitul lui ianuarie 2005, dată până la care s-a achiziţionat şi o staţie de amplificare audio.

Tot la începutul anului 2005 s-a procedat la delimitarea şi bornarea parcelei din cimitirul Pietricica pentru cimitirul militar şi întocmirea documentelor specifice pentru funcţionarea în legalitate. Cimitirul are un număr de 850 locuri şi a fost dat în folosinţă la data de 23.03.2005.

 

PROGRAMUL

CAPELEI MILITARE PIATRA NEAMŢ

 

ZIUA ORA ACTIVITATEA
Toate duminicile şi sărbătorile religioase din calendarul creştin ortodox 08.00 – 12.00 Slujba Utreniei şi Sfânta Liturghie.
12.00 – 15.00 Servicii diverse pentru credincioşii participanţi la Sfânta Liturghie.
Luni – Joi 08.00 – 09.00 Rugăciuni de dimineaţă, Acatistul zilei.
12.00 – 15.00 Program administrativ (când nu sunt sărbători).
Vineri 07.30 – 10.30 Sfântul Maslu, Aghiasmă.
12.00 – 15.00 Program administrativ (când nu sunt sărbători).
Sâmbătă 08.00 – 10.00 Slujbă de pomenire a morţilor.
În orice zi din săptămână În afara orelor de slujbă la Capelă Servicii religioase la cererea credincioşilor.

 

Alte slujbe funcţie de perioada liturgică a anului sau de evenimente:

  • slujbe specifice perioadei de Paşte, Crăciun, posturi şi alte sărbători;
  • parastase pentru cei căzuţi la datorie;
  • spovedanie, dezlegări, rugăciuni de binecuvântare şi pentru anumite nevoi;
  • servicii religioase cu prilejul anumitor zile de sărbătoare (Ziua Forţelor Terestre, Ziua Armatei României, Ziua Veteranilor de Război, Ziua Eroilor, Ziua Drapelului Naţional, Ziua Imnului Naţional, Ziua Naţională a României etc.) ;
  • activităţi canonice de pregătire pentru oficierea slujbelor;
  • activităţi administrative la cimitirul militar (în ziua de marţi);
  • pastoraţie individuală (permanent).

Capela este deschisă permanent spre închinare militarilor, conform programului zilnic în care se încadrează aceştia.

Accesul credincioşilor din afara unităţii este LIBER doar în zilele în care se oficiază slujbe şi servicii religioase. Acesta se face pe la poarta U.M. 01407 Piatra Neamţ, conform programului şi cu respectarea traseului demarcat în acest sens.

 

Evenimente în cadrul Capelei militare cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – Purtătorul de Biruinţă” din Piatra Neamţ

 

Ziua Pompierilor - 2012

 

 

13 septembrie 2012 – Ceremonie militară şi religioasă desfăşurată la Piatra Neamţ, cu prilejul sărbătoririi Zilei Pompierilor.

 

 

 

 

Ceremonia de plecare a echipei OMLT nr.2, rotaţia III

 

 

11 martie 2011 – Ceremonia militară şi religioasă, desfăşurată cu prilejul plecării în misiune în Afganistan a Echipei Operaţionale de Consiliere şi Legătură nr. 2, tip batalion, rotaţia a III-a.

 

 

 

Vizita IPS Teofan - 2009

 

 

5 iunie 2009 – Vizita pastorală a Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, prilej cu care s-a oficiat Sfânta Liturghie, a fost vizitată unitatea şi s-a organizat agapa frăţească.

 

 

Preotul militar Cristian PARASCHIV

 

 

 

 

 

Preotul militar Cristian PARASCHIV

Telefon: 0741.093792