Informare

Vă punem la dispoziţie următoare informaţii:

  • Solicitări de informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Persoană de contact: Ofiţerul de Informare şi Relaţii Publice de la Comandamentul Brigăzii 15 Mecanizate “Podu Înalt”, locotenent colonel Daniel BURLACU (mai multe detalii)
  • Acte necesare obţinerii avizului Statului Major General pentru construcţii, documentaţii care se avizează, conţinutul documentaţiilor pe baza cărora se emite avizul (mai multe detalii)