Asociaţia Soţiilor de Cadre Militare, filiala Iaşi

Asociaţia Soţiilor de Cadre Militare este un cerc de studiu şi opinie, având ca scop afirmarea condiţiei şi rolului soţiilor de cadre militare în realizarea climatului necesar susţinerii evoluţiei cadrelor militare, în plan profesional şi social, contribuind astfel la dezvoltarea societăţii civile.

Asociaţia Soţiilor de Cadre Militare din România urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

 • creşterea standardului de viaţă al familiilor de cadre militare;
 • crearea şi consolidarea legăturilor dintre familiile cadrelor militare, prin intermediul soţiilor acestora;
 • armonizarea condiţiilor de viaţă ale cadrelor militare;
 • reconsiderarea statutului social al cadrelor militare;
 • cunoaşterea condiţiei şi rolului soţiilor de militari din naţiunile reprezentate de Uniunea Europeană a Soţiilor de Militari (U.E.S.M.), în evoluţia profesională şi socială a acestora;
 • motivarea soţiilor cadrelor militare române şi europene pentru promovarea unui cadru naţional şi internaţional de stabilitate şi pace.

Modalităţile prin care Asociaţia Soţiilor de Cadre Militare urmăreşte atingerea obiectivelor sale sunt:

 • realizarea unui cadru de comunicare şi cooperare între soţiile de cadre militare, pentru a participa la un demers comun, în interesul tuturor;
 • efectuarea unor sondaje de opinie adresate soţiilor de cadre militare privind condiţia de viaţă, care să ofere posibilitatea exprimării anonime şi în totală libertate;
 • organizarea unor reuniuni de informare, schimb de idei şi opinie între soţiile de cadre militare române şi europene;
 • organizarea unor cercuri de studiu  şi opinie asupra problemelor specifice ale soţiilor de cadre militare, dar şi asupra participării lor, ca femei, la evoluţia socială şi profesională a cadrelor militare;
 • implicarea personală a soţiilor în cadrul misiunilor interne şi externe ale soţilor lor, prin asigurarea unui cadru familial stabil, necesar îndeplinirii cu succes a acestora;
 • expuneri, colocvii cu diverse teme specifice obiectului de activitate a Asociaţiei Soţiilor de Cadre Militare;
 • informarea autorităţilor militare cu privire la dorinţele familiilor de cadre militare şi implicarea în vederea rezolvării problemelor familiale ale cadrelor militare plecate în misiuni NATO şi ONU, în afara graniţelor ţării;
 • ajutorarea familiilor de cadre militare aflate în situaţii dificile din punct de vedere financiar, locativ şi al stării de sănătate; în acest scop, se urmăreşte acordarea unor atenţii deosebite familiilor de cadre militare române în care se întâlnesc cazuri de persoane cu handicap, aflate în întreţinerea acestora;
 • editarea unor materiale documentare, publicaţii;
 • organizarea unor activităţi sportive caritabile, excursii şi alte activităţi recreativ-educative.