Acte normative

Acte normative care reglementează activitatea de informare publică în Ministerul Apărării Naţionale:

  • Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (.pdf);
  • Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001 (.pdf);
  • Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate (.pdf).