Persoană contact

Pentru a solicita informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr.544/2001, Actualizată 2016, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi Ofiţerului de Informare şi Relaţii Publice de la Comandamentul Brigăzii 15 Mecanizate “Podu Înalt”.

Persoană de contact: Locotenent Andrei VICOL