Zilele Armelor

Conform prevederilor regulamentului R.G. – 4, Regulamentul onorurilor şi ceremoniilor militare, zilele categoriilor de forţe ale armatei, ale genurilor de armă şi specialităţilor militare sunt stabilite astfel:

CATEGORII DE FORŢE ALE ARMATEI

 • 23 aprilie – Ziua Forţelor Terestre – la sărbătoarea ortodoxă a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe;
 • 20 iulie – Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene – la sărbătoarea ortodoxă a Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul;
 • 15 august – Ziua Marinei Române şi a Forţelor Navale – la sărbătoarea ortodoxă a Sfintei Marii;
 • 12 noiembrie – Ziua Statului Major General.

GENURI DE ARMĂ  ŞI  SPECIALITĂŢI MILITARE

 • 1 februarie – Ziua Intendenţei Militare

La 1 februarie 1861 s-a emis Înaltul Ordin de Zi nr. 29, care a consfinţit înfiinţarea intendenţei armatei. Prin acesta s-a format Corpul ofiţerilor de intendenţă militară, condus de Intendentul general al armatei (asimilat în general de brigadă), subordonat Ministerului de Război.

 • 23 februarie – Ziua Hidrografului Militar

Serviciul Hidrgrafic Maritim s-a înfiinţat la 23 februarie 1926, având ca atribuţii “să se ocupe cu studiile, sondajele şi ridicările relative la fluviu şi mare, preocuparea, păstrarea şi asigurarea navelor cu hărţile şi instrumentele necesare navigaţiei şi ridicărilor hidrografice, controlul cronometrelor, executarea semnalului de oră în portul Constanţa, date meteorologice, aerologice şi oceanografice”.

 • 28 februarie – Ziua Protecţiei Civile

În România, protecţia civilă a luat fiinţă prin Decretul regal din 28 februarie 1933 sub denumirea de „apărare pasivă” având ca scop „să limiteze efectele bombardamentelor aeriene asupra populaţiei sau resurselor teritoriului, prin protecţie directă sau micşorînd eficacitatea atacurilor aeriene”.
Conceptul de protecţie civilă a evoluat de la „apărare pasivă” la „apărare locală antiaeriană” în 1952, apoi „apărare civilă” în 1978 şi „protecţie civilă ” în 1996. Schimbările produse in societatea românească în perioada 1996-2004 au dus şi la schimbări în domeniul protecţiei civile prin elaborarea Legii nr. 481/2004 care este în concordanţă cu principiile, scopurile şi obiectivele prevăzute în Strategia Internaţională pentru Prevenirea Catastrofelor, adoptată de Adunarea Generală ONU precum şi cele stabilite de mecanismele Uniunii Europene în domeniu.

 • 1 martie – Ziua Automobiliştilor Militari

La 1 martie 1917, prin Înaltul Decret nr. 245 al regelui Ferdinand I, s-a înfiinţat Regimentul de Tracţiune Automobilă, moment ce a marcat începutul procesului de reorganizare a formaţiunilor de automobile din armata română şi de apariţie a armei auto.

 • 1 martie – Ziua Forţelor pentru Operaţii Speciale
 • 25 martie – Ziua Operaţiilor Psihologice
 • 25 aprilie – Ziua Justiţiei Militare

Prin Decretul-lege nr. 1625 din 1919, a luat fiinţă Serviciul Contencios al Ministerului de Război, moment care a marcat actul de naştere a structurii specializate în asigurarea asistenţei juridice pentru armată.

 • 29 aprilie – Ziua Veteranilor de Război
 • 30 aprilie – Ziua Infanteriei Române

În baza prevederilor Tratatului de la Adrianopol, încheiat între Rusia şi Turcia după război, care stipulau că Ţările Române obţin dreptul să-şi organizeze „un numar de gărzi înarmate pamântene”, adică să-şi înfiinţeze propria lor putere militară, „a cărei număr şi întreţinere vor fi stabilite de domni împreună cu divanele lor”, la 30 aprilie 1830 s-a hotărât „formăluirea în Valahia a şase batalioane pedestrime şi şase escadroane călărime a străjii pamântesti”. Din aceste forţe au fost create trei regimente mixte: unul la Bucureşti, unul la Ploieşti şi altul la Craiova. În acelaşi timp au luat fiinţă în Moldova un batalion de infanterie şi un escadron de cavalerie din care s-a înfiinţat primul regiment mixt, cu garnizoana la Iaşi.

 • 30 aprilie – Ziua Logisticii Militare
 • 15 mai – Ziua Poliţiei Militare

La 15 mai 1990  s-au reînfiinţat unităţile şi subunităţile de poliţie militară din Armata României. Istoricul Poliţiei Militare se află însă în strânsă legătură cu istoricul jandarmeriei române, de unde îşi are originile. Trebuie făcută însă menţiunea că Gendarmeria – denumirea din acea epocă – a fost înfiinţată şi subordonată Ministerului de Resbelu. Primele atestări ale activităţii de „poliţie a trupei” se regăsesc în documentele de „fiinţare a gendarmeriei” din 3 aprilie 1850 emise de Domnul Grigore Alexandru Ghica, iar misiunile specifice au fost consemnate şi în Ordonanţa 896 din 20 iunie 1864 semnată de Domnitorul Al. I. Cuza. Termenul consacrat de Poliţie Militară îşi are originile în anul 1893, când, pe vremea Regelui Carol I, cu aprobarea acestuia, legiuitorul Lascăr Catargiu a promulgat „Legea asupra Gendarmeriei rurale”. Astfel, în Monitorul Oastei nr. 53 din 5 noiembrie 1893, găsim în legea mai sus menţionată, la TITLUL IVAtribuţiunile gendarmeriei, Capitolul IServiciul ordinar şi extraordinar, articolul 52serviciul ordinar coprinde: …….., pct. e) Poliţia Militară.

 • 15 mai – Ziua Trupelor de Apărare NBC

Prin decizia ministerială nr. 297 din 15 mai 1923 s-a înfiinţat, în cadrul Ministerului de Război, Comitetul Consultativ pentru Chestiunile Tehnice Privitoare la Războiul Chimic. Denumirea acestei structuri a suferit de-a lungul timpului numeroase schimbări: Secţia a IV-a a Gazelor de Luptă (sept.1923), Serviciul Apărării Contra Gazelor (1925), Direcţia Serviciului Chimic (1931)…

 • 20 mai – Ziua Financiarului Militar
 • 31 mai – Ziua Rezervistului Militar
 • 31 mai – Ziua Geniştilor Militari

Prima unitate de geniu din Armata României a fost înfiinţată la 31 mai 1859, data la care domnitorul  A.I. Cuza punea rezoluţia „Se încuviinţează” pe raportul nr. 1902 înaintat de Guvernul Moldovei, prin care se cerea aprobarea constituirii şi întreţinerii unui batalion de geniu, necesar pentru „înaintarea lucrărilor publice”.

 • 10 iunie – Ziua Paraşutiştilor Militari

În baza Ordinului D.M. 93/1941 10 iunie 1941, ia fiinţă prima subunitate de paraşutişti – Compania de Misiuni Speciale – comandată de lt. Ştefan Şoverth.

 • 18 iunie – Ziua Constructorilor Militari

La 18 iunie 1920 lua fiinţă, în cadrul Ministerului de Război, Direcţia Construcţii şi Domenii Militare.

 • 1 iulie – Ziua Muzicilor Militare

Prin transpunerea în fapt a Regulamentului organic din 1/13 iulie 1831, în compunerea nou-născutelor batalioane de „miliţii” ale Armatei Naţionale permanente, intrau şi îşi începeau slujba sub drapel „ostaşii muzicanţi” (o fanfară era formată, conform prevederilor vremii, din „1 tambur, 24 muzicanţi si 8 toboşari”).

 • 13 iulie – Ziua Specialităţii Militare „Război Electronic”
 • 14 iulie – Ziua Transmisioniştilor Militari

La 14 iulie 1873, a luat fiinţă prima subunitate de transmisiuni – secţia de telegrafie, marcând astfel apariţia transmisiunilor militare în oştirea română.

 • 15 iulie – Ziua Submarinistului Militar
 • 23 iulie – Ziua Presei Militare

La 23 iulie 1859 apărea primul număr al săptămânalului „Observatorul militar”.

 • 25 iulie – Ziua Radiolocaţiei

Prin ordinul ministrului Apărării Naţionale  din 25 iulie 1955, au fost înfiinţate Trupele Radiotehnice.

 • 26 iulie – Ziua Arhivelor Militare

La 26 iulie 1920, în temeiul Ordinului nr. 4 al Marelui Stat Major, a luat naştere Depozitul de Arhivă al Secţiei 6 Istorie din Marele Stat Major.

 • 1 august – Ziua Tanchiştilor

Înfiinţarea, în 1919, a primei subunităţi de tancuri.

 • 21 august – Ziua Medicinei Militare

La 21 august 1862, prin Înaltul Decret Domnesc nr. 4629, a luat fiinţă Corpul Ofiţerilor Sanitari din Armată, atestându-se astfel medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sănătăţii efectivelor militare.

 • 1 septembrie – Ziua Informaticienilor Militari

La 1 septembrie 1963 s-a înfiinţat, prin ordinul Marelui Stat Major, Grupa de Automatizări din Direcţia Generală a Înzestrării – primul organism cu atribuţii de concepţie, coordonare şi înzestrare în domeniul informaticii militare şi automatizării conducerii trupelor.

 • 4 septembrie – Ziua Tipografilor Militari
 • 19 septembrie – Ziua Artileriei şi Rachetelor Antiaeriene

La 19 septembrie 1916, pe timpul executării manevrei de la Flămânda de către Armata 3,  se realizează doborârea primului avion inamic de către o baterie de artilerie înzestrată cu tunuri antiaeriene propriu-zise (calibru 75 mm Deport), şi nu cu tunuri terestre adaptate.

 • 1 octombrie – Ziua Scafandrilor Militari

La 1 octombrie 1976 s-a înfiinţat Centrul de Scafandri – Constanţa – prima unitate  de scafandri.

 • 9 octombrie – Ziua Resurselor Umane

La 9 octombrie 1862, prin Înaltul Decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a luat fiinţă, în cadrul Ministerului de Război, „I-a Direcţie Personal şi Operaţii Militare”, organizată pe două „diviziuni”.

 • 30 octombrie – Ziua Relaţiilor Publice Militare

La 30 octombrie 1993, în baza Ordinului general al ministrului apărării şi a Ordinului Marelui Stat Major, Secţia de Informare şi Relaţii Publice a Armatei (SIRPA -înfiinţată la sfârşitul lunii octombrie 1991), s-a transformat în Direcţia de Informare şi Relaţii Publice a Armatei (DIRPA), iar în perioada 30 aprilie 1997 – 20 februarie 2007 a purtat denumirea de Direcţia Relaţii Publice (DRP). Începând cu 20 februarie 2007, denumirea structurii este Direcţia informare şi relaţii publice.

 • 3 noiembrie – Ziua Vânătorilor de Munte

Actul de constituire a fost Ordinul M.C.G.R. nr. 294 din 3/16 noiembrie 1916, potrivit căruia Şcoala Militară de Schiori – Bucureşti  era transformată în Corpul Vânatorilor de Munte (comandat atunci de cpt. Virgil Bădulescu), precizându-se că „… vânătorii de munte sunt destinaţi mai cu seamă misiunii de recunoaştere, de siguranţă şi legătură şi sunt chemaţi a funcţiona şi ca unitate tactică, în special în trecătorile Carpaţilor”.

 • 8 noiembrie – Ziua Înzestrarii Armatei
 • 10 noiembrie – Ziua Artileriei

În anul 1843, domnitorul Gh.Bibescu a întreprins o călătorie la Istanbul şi, la înapoiere, a adus în ţară patru tunuri de calibrul 80 mm, dăruite în semn de preţuire de către sultan, pentru ca „să slujească întru paza bunei rânduieli şi liniştei obşteşti”. Ca urmare, la 10 noiembrie 1843, prin porunca Domnească nr. 198, se legifera înfiinţarea primei baterii de artilerie în oastea română.

 • 12 noiembrie  – Ziua Geodezilor Militari

În 1859 s-a înfiinţat Serviciul Topografic Militar.

 • 12 noiembrie – Ziua Cercetaşilor Militari

La 12 noiembrie 1859, domnitorul A.I.Cuza, prin Ordinul de Zi nr.83, a semnat actul de constituire a „Secţiei a II-a” din cadrul „Corpului de Stat Major General”, ca prim element organizat al cercetării Armatei române.

 • 16 noiembrie – Ziua Transporturilor Militare

La 16 noiembrie 1880, cu ocazia înfiinţării celui de-al doilea batalion de geniu (Înalt Decret nr. 2550), în cadrul unităţilor de acest tip a fost inclusă şi câte o companie de căi ferate, primele subunităţi de acest fel din Armata română.

 • 14 decembrie – Ziua Direcţiei Operaţii
 • 27 decembrie – Ziua Centrului de Operaţii Psihologice

SĂRBĂTORI NAŢIONALE

 • Prima duminică din luna aprilie – Ziua NATO

Ziua NATO în România a fost instituită prin Legea   Nr. 390 din 28 septembrie 2004 şi este o sărbătoare publică dedicată democraţiei şi spiritului european şi euroatlantic.

 • 26 iunie – Ziua Drapelului Naţional

Ziua Drapelului Naţional a fost instituită prin Legea nr. 96 din 20 mai1998. Conform legii, această zi este marcată de către autorităţile publice şi de celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei patriei, precum şi prin ceremonii militare specifice, organizate în cadrul unităţilor Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

 • 29 iulie – Ziua Imnului Naţional al României

Ziua Imnului Naţional al României – Deşteaptă-te, române, simbol al unităţii Revoluţiei Române de la 1848, a fost instituită prin Legea  Nr. 99 din 26 mai 1998.