Cercul Militar Iași

Cercul Militar Iași

 Cercul Militar Iași a luat ființă în anul 1876, dar calitatea de persoană juridică i-a fost recunoscută abia în anul 1896. Pe baza legii promulgate la 18 martie 1896 prin Înaltul decret nr. 1612, Asociația Corpului Ofițeresc din garnizoana Iași numită Cercul Militar se recunoaște ca persoană juridică, ca instituție de interes general al armatei, lucru consemnat în Monitorul Oficial nr. 288 din 31 martie 1896.

Sediul său a fost stabilit în strada Carol nr. 36 (actualmente Bd. Carol I, nr. 7) – în fața Corpului 4 Armată, într-un imobil ce a aparținut inițial boierilor Sturdza, Ciumara, Tudorache Balș de la începutul secolului al XIX-lea, fostă a tatălui poetului Costache Conachi. „Are o grădină pentru vară. Are jocurile obicinuite și un joc de popice în grădină. Iarna se dau serate dansante și 2-3 baluri pentru copii. De obiceiu se face un pom de Anul nou, cu numeroase cadouri pentru copii. Posedă o sală de arme, de unde se dau lecțiuni de scrimă de 2 ori pe săptămână. Cotizația lunară, venitul anual și fondul de rezervă al acestui cerc ne sunt necunoscute, chiria ce se plătește anual este aproximativ 4000 lei” preciza cpt. Dumitru Simionescu în cartea sa intitulată  „Cercurile Militare. Organizarea, funcționarea și construirea localurilor proprii” editată în anul 1908. Într-un document din anul 1873 se menționa că în această clădire funcționa Școala fiilor de militari, deoarece clădirea destinată acestei instituții (astăzi Spitalul militar Iași) se afla în plin proces de renovare.

Din dosarul juridic existent la UM 02542 Focșani rezultă că imobilul Cercului Militar Iași a fost achiziționat prin contribuția cadrelor militare la data de 8 iunie 1912 de la proprietarul imobilului din strada Carol 36, domnul Marcu Juster cu suma de 200 000 lei, la acea dată averea instituției cifrându-se la suma de 581 295,05 lei.

La acea dată președinte al Cercului Militar Iași era col. Constantin Anastasiade, autorizat de adunarea generală a membrilor Cercului militar pentru a încheia actul de vânzare-cumpărare autentificat la nr. 1843 din 08.06.1912 la Tribunalul Județului Iași, secțiunea a III-a transcris în Registrul de transcrieri la nr. 2422 din 08.06.1912.

În anii primului război mondial, mai ales în perioada tristă a refugiului de la Iași, Cercul ofițerilor s-a integrat în capitala moldavă devenită centru al rezistenței românești. Aici aveau loc întâlniri ale cadrelor militare, spectacole de binefacere, concerte de fanfară, adăpost pentru bolnavi și răniți, diverse ceremonialuri.

Pentru coordonarea activității acestei instituții era ales un „organ de direcție și administrație”. De-a lungul timpului din aceste colective au făcut parte generalul Zadic Iacob, generalul Constantin Ionescu, col. Zăinescu Ioan, col. Adam Ion, Col. Cocarăscu Traian, ș.a.

În perioada interbelică activitatea Cercului Militar Iași a fost foarte bogată. Domnul Păstrăvanu Alexandru, fiu de colonel, elev la Școala fiilor de militari aflată peste drum de Cercul Militar își amintește cu nostalgie de reuniunile și balurile care aveau loc în acea vreme.

Anii imediat următori celui de-al Doilea Război Mondial au însemnat o perioadă neagră. O mare parte din patrimoniul instituției constituit din donații ale foștilor ofițeri a fost distrus la începutul anilor ’50 când aici funcționa Asociația de „prietenie” sovieto-română.

Începând cu anii ’60 în activitatea acestei instituții are loc un reviriment, iar dupa 1970 numele Casei Armatei din Iași se face cunoscut în întreaga țară. Punerea în scenă a unor cunoscute piese din repertoriul național și internațional ca: „Piatra din casă”, „Mormântul eroului necunoscut”, „Ecaterina Teodoriu”, „Unchiul nostru din Jamaica”, „Evadarea”, prezentarea unor spectacole de înaltă ținută artistică au atras aprecierile publicului, precum și ale specialiștilor.

Ultimii ani se vor caracteriza prin aceeași preocupare de continuare a tradițiilor, dar, în același timp, de adaptare la noile reforme din sistemul militar. Vor prelua comanda acestei instituții cpt. Liviu Ciornei, mr. Eusebiu Vreme, cpt. Marius Tudor, iar din anul 2002 mr. Benone Tiron.

 

CERCURI CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN CADRUL CERCULUI MILITAR IAȘI

 

Cercul de muzică ușoară și populară
Marți/Joi: 11.00-13.00

Plt.adj.pr.r.Constantin BARDAN

 

Cercul de dans sportiv „Reflex”
Luni-Vineri: 17.30-19.30
Sâmbătă-Duminică: 11.00-13.00

Profesor Radu BUJĂNIȚĂ

 

Cercul de pictură și grafică pentru copii
Luni-Vineri: 10.00-12.00
Sâmbătă-Duminică: 12.00-14.00

Profesor Nelu GRĂDEANU

 

Cercul de literatură „Octav Băncilă”
Miercuri/Vineri: 11.00-13.00

Profesor univ.dr. Mihai PĂSTRĂGUȘ

 

Cercul de teatru și Grupul de umor „Triglonț”
Luni-Vineri: 10.00-12.00
Sâmbătă-Duminică: 12.00-14.00

 

Persoană de contact: șeful Cercului Militar Iași, Benone TIRON, tel. 0745.312254.

***

GALERIE FOTO