Muzica Militară a Brigăzii 15 Mecanizate

Muzica Militară a Brigăzii 15 Mecanizată Podu Înalt

În arcul de timp al existenței sale, muzica militară și-a contopit rațiunea de a fi și de a-și împlini menirea cu tumultul istoriei eroice a poporului român. Ea s-a constituit într-un mesager credincios al cântecului izvorât din crezul suveran al iubirii și slujirii de patrie. Cântul sortit să înaripeze sufletul și fapta atâtor generații întru ocrotirea și izbânda bunurilor celor mai de preț ale tuturor românilor: vatra, libertatea, dreptatea, demnitatea, ființa națională.

Muzica Militară a Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” este o componentă a vieții muzicale românești, cu inițiative și realizări profesionale care au depășit sfera militară, înscriindu-se în circuitul artei noastre naționale. Prima menționare a muzicii militare în Iași, capitala culturală a României, a apărut în primul ziar românesc, în anul 1830, când prin condeiul înflăcăratului cărturar Gheorghe Asachi, ziarul „Albina Românească” însera știrea înființării  primei muzici militare cu instrumente moderne de alamă și saluta gestul patriotic al ,,tuturor celor ce înfăptuiesc spre fericirea, luminarea, cultivarea și evghenirea nației române pentru ajutorul acordat punerii bazelor primei muzici trebuitoare la corposul miliției pamântești”.

Punerea bazelor, în urmă cu 182 de ani, a primelor formații de muzică militară românească, constituie un moment important în istoria muzicii românești, ce marchează începutul unei epoci de avânt cultural autohton. În cele peste 18 decenii de existență, pe lângă îndatoririle cu caracter militar (defilări, parăzi etc.), fanfarele militare au cultivat și propagat în rândul maselor valorile muzicii românești și universale, constituind o adevărată școală de educație muzicală a poporului.

Muzica Militară a Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” a participat la diferite festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Astfel cetățenii orașelor Bistrița, Brăila, București sau Iași, dar și cei din Cracovia (Polonia) sau Modena (Italia), au fost încântați de virtuozii muzicii militare ieșene.

Despre pregătirea profesională a membrilor fanfarei putem aminti că toți sunt absolvenți ai Școlii Militare de Muzică, iar jumătate dintre componenți sunt absolvenți ai Universității de Arte „George Enescu” din Iași, secția instrumentală. Muzica Militară a Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”  colaborează frecvent cu trupa de dansatori profesioniști THE SKY a Casei de Cultură a Studenților din Iași. Împreună au participat la turnee, unde spectacolele plină de lumini, muzică și dans au bucurat mii de oameni, fiind răsplătiți cu ropote de aplauze.

Militarii ieșeni sunt încântați de acordurile fanfarei la Cercul Militar Iași. În  ceasurile de promenadă, fanfara militară din neuitatele chioșcuri ale parcurilor orașelor, interpretează atât lucrări din repertoriul clasic și romantic al muzicii universale, cât și lucrările compozitorilor români.

Dirijorul formației, plutonierul-adjutant Marius CHIRIAC, este și conducătorul formației și a condus Muzica Militară a Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”  la festivaluri naționale.

Readucând în atenția publică genul muzicii de fanfară, Muzica Militară a Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” constituie o afirmație sinceră nu numai a popularității de care se bucură și azi arta unei formații ce odinioară reprezenta singurul instrument de educație estetică și de dezvoltare a gustului artistic – într-un orășel sau târgușor de provincie – ci, mai ales, reliefează valențele noi și misiunea cu totul deosebită a acestei formații muzicale în cadrul vieții culturale a zilelor noastre.

***

MARȘUL BRIGĂZII 15 MECANIZATE „PODU ÎNALT” – compozitor plt. maj. Bogdan FRONEA

[wpaudio url=”/audio/Marsul_Bg15Mc.mp3″ text=”Marșul Brigăzii 15 Mecanizate” dl=”0″]

 

Imagini


Video

[flv:/video/Muzica_Militara_Garnizoana_Iasi.flv 552 414]
DESCARCĂ